Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 6 Lipca 2020

Imieniny

Dominiki, Łucji, Teresy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zarząd z absolutorium

Harmonogram prac Rady Powiatu w rocznym cyklu zawiera najważniejsze sesje – budżetową i absolutoryjną. Decyzje jakie zapadają podczas tych obrad rzutują na roczny porządek pracy nie tylko Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ale i wszystkich podległych powiatowi jednostek organizacyjnych. Rada Powiatu Grudziądzkiego zebrała się na XVIII sesji (19 czerwca br.), poświęconej między innymi sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane