Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 20 Kwietnia 2021

Imieniny

Agnieszki, Czesława, Amalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zaproszenie na spotkanie dot. pieczy zastępczej

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki pieczy zastępczej jako kompetencji powiatu w sferze polityki społecznej oraz warunków sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Spotkanie odbędzie się w środę, 24 stycznia 2018 r., o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie przy ul. Curie-Skłodowskiej 1. Udział jest bezpłatny.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Osoby uczestniczące w spotkaniu 7 grudnia 2017 r. mają pierwszeństwo w naborze. W ich przypadku wystarczy zgłoszenie drogą mailową (bez konieczności wypełniania załączonego formularza). Pozostałe osoby powinny zgłaszać się za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane są w PCPR w Grudziądzu (mail: pcprgrudziadz@op.pl, faks: 56 46 229 39) – do dnia 22 stycznia 2018 r.

 

  • autor: Marcin Dutkowski, data: 2018-01-12

« wstecz

baner toplayer
covid-19