Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 20 Kwietnia 2021

Imieniny

Agnieszki, Czesława, Amalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konkurs w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Do 31 marca br. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na projekty ponadnarodowe ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich (CPE). Ideą programu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi  m.in. w dziedzinie modernizacji  instytucji działających na rynku pracy, ułatwianiu dostępu do przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych. Ponadto program ma na celu wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie wszystkich grup wiekowych, poszerzania wiedzy, lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 20 000 000,00 zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dotacji projektu – 97% wydatków kwalifikowanych.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/671,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-0001-18 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-03-15

« wstecz

baner toplayer
covid-19