Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 20 Kwietnia 2021

Imieniny

Agnieszki, Czesława, Amalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wniosek złożony

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie  inwestycji pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać I etap”  w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Projekt zakłada przebudowę  odcinka drogi o długości 1,81 km. Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać zlokalizowany jest w km 0+000 do 1+810. Rozpoczyna się od drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin i przebiega przez miejscowość Gać w kierunku miejscowości Węgrowo.

Przedmiotowy zakres prac będzie polegał na wykonaniu:

 • jezdni o szerokości 5,5 m – o pow. 10442 m2
 • zjazdów bitumicznych – o pow. 247 m2
 • zjazdów z kostki betonowej – o pow. 1392 m2
 • chodników  o szer. 1,5 - 2 m i peronów o szer. 1,5 m – o pow. 3260 m2
 • poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m – o pow. 48 m2
 • poboczy gruntowych - o pow. 1059 m2
 • przejść dla pieszych
 • zatok autobusowych o szer. 3 m – o pow. 116,5 m2
 • przepustu pod drogą – o długości 30 m
 • barier ochronnych – o długości 116 m
 • oznakowania pionowego i poziomego

Poza robotami drogowymi zostanie również wykonana kanalizacja deszczowa mająca na celu odprowadzenie wód opadowych.

Celem inwestycji jest między innymi poprawa dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych  do ośrodków życia gospodarczego i społeczno  - kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych  i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Procentowy udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji zadania zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin realizacji zadania: lipiec – październik 2018 roku.

 • autor: Dorota Kaczerowska, data: 2018-04-18

« wstecz

baner toplayer
covid-19