Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 20 Kwietnia 2021

Imieniny

Agnieszki, Czesława, Amalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

80 Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

Na posiedzeniu w dniu 13.listopada br Zarząd przyjął uchwały w sprawach: projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022, zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Przyjęto także uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej w Powiecie Grudziądzkim na rok 2019”  I udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Rymackiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” RPO WKP 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie Ogólne.

 • autor: Tekst Maciej Lipowski, zdjęcia Hanna Lotarska, data: 2018-11-14
 • IMG_2743
  IMG_2743
 • IMG_2744
  IMG_2744
 • IMG_2745
  IMG_2745
 • IMG_2746
  IMG_2746

« wstecz

baner toplayer
covid-19