Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 20 Kwietnia 2021

Imieniny

Agnieszki, Czesława, Amalii

Menu

Nawigacja

Odnosniki

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY „TRADYCYJNY SAD”

Do udziału w trzeciej edycji projektu edukacyjnego zaprasza Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk adresatami są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt Tradycyjny Sad polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew. 150 szkół, które stworzą najlepsze projekty mini sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup starych odmian śliw i materiałów potrzebnych do pracy. Udział w projekcie to niezwykła szansa na pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Zasady udziału:

- konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

- każda kategoria wiekowa jest oddzielnie oceniana i nagradzana;

- zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły i jednego opiekuna (nauczyciela);

- jedną szkołę może reprezentować jeden zespół (mogą to być uczniowie z różnych klas);

- opiekun zgłasza zespół do konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu:   www.tradycyjnysad.pl;      

- zespół konkursowy przystępując do konkursu bierze udział w dwóch etapach głównych: „Rozmawiamy o sadzie” oraz „Zakładamy sad” może również dodatkowo wziąć udział w Etapie – nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie „Pomologicznej Mapy Polski”;

- zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych z Panelu opiekuna;

- każdy etap konkursu jest oddzielnie oceniany i nagradzany;

- czas trwania konkursu od lutego do listopada 2020 r.

REJESTRACJA ZESPOŁÓW TRWA DO 16 LUTEGO 2020 R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE: www.tradycyjnysad.pl     

150 szkół, które najlepiej zrealizują zadania konkursowe w pierwszym etapie projektu uzyska grant o max. Wartości 200 zł na założenie mini sadu na sadzonki drzew i narzędzia.

Pula na granty: 30 000 zł

Pula na nagrody: 10 000 zł Dla najlepszych uczestników – uczniów i nauczycieli – przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe.

Więcej informacji: Marta Wilczak-Klimaszewska  www.tradycyjnysad.pl  tradycyjnysad@fundacjabos.pl                                                                                                     

  • autor: Sylwia Gajewska, data: 2020-01-24

« wstecz

baner toplayer
covid-19