Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

O problemach rolnictwa

Z inicjatywy Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego 13 maja 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyła się II powiatowa konferencja poświęcona problemom rolnictwa. Tematami spotkania były dotacje unijne i  emerytury rolnicze. Honorowy patronat objął Starosta Grudziądzki.

Konferencję poprowadził Krzysztof Klonowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Swoją obecnością zaszczycił Artur Ławniczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konferencji udział wzięli m.in.: Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Andrzej Gross – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, Henryk Igliński -  Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej  Izby Rolniczej  z/s w Przysieku, Roman Sass – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddziału w Grudziądzu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu,  Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Grudziądzu oraz samorządów gminnych i sołectw.

Podczas konferencji poruszono bieżące problemy, z jakimi boryka się rolnictwo oraz przedstawiono możliwości i kierunki działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu.

Wiceminister zwrócił szczególną uwagę na tematy związane z rentami strukturalnymi przyznawanymi po roku 2013, pomocą finansową w ramach programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), produkcją żywności genetycznie zmodyfikowanej, płatnościami dla wytwórców mleka, płatnościami bezpośrednimi oraz przyznawaniem pomocy na modernizację gospodarstw rolnych.

Uczestnicy konferencji pytali m.in. o zarybianie jezior węgorzami, konieczności zmniejszenia populacji kormoranów, dopłaty do uprawy tytoniu, dopłaty do modernizacji gospodarstw prowadzących produkcję mleka, niszczejące zabytkowe pałace i dwory na obszarach wiejskich. Ponadto została poruszona tematyka związana ze szkolnictwem technicznym (przestarzały sprzęt do nauki zawodu), pomocą i wsparciem dla środowisk po PGR-owskich.

Prelegenci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Grudziądzu przedstawili referaty dotyczące  rent strukturalnych, natomiast przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej SA. - sponsora konferencji, przedstawił ofertę produktów bankowych dostępnych dla rolników.

komentarze (0) (O problemach rolnictwa)

 • autor: Anita Górska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19