Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Podsumowanie projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”

            W dniu 16 grudnia w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”, który realizowany był od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

            Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

            W konferencji udział wzięli: Starosta Grudziądzki, Pan Marek Szczepanowski, Sekretarz Powiatu, Pan Bożesław Tafelski, Skarbnik Powiatu, Pani Grażyna Kalita, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Pan Jarosław Poznański, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie, Pani Bogumiła Przybielska, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie, Pani Daria Rogowska,  Dyrektor Centrum Edukacyjnego „Euro” w Grudziądzu, Pani Janina Maleszka, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, uczestnicy projektu oraz pracownicy PCPR bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu.

            Celem konferencji było podsumowanie realizowanego projektu, a także przedstawienie osiągniętych rezultatów.

 Projekt „Wędka-program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” przeznaczony był dla osób nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja multimedialna przygotowana przez Centrum Edukacyjne”Euro”, które zrealizowało kursy i szkolenia, prezentacja PCPR  oraz  prezentacja przygotowana przez  same uczestniczki  projektu biorące  udział w kursie komputerowym - efekt 60 godzin nauki, przedstawiająca w bardzo profesjonalny sposób pobyt wszystkich uczestników projektu w Sobieszowie podczas zajęć wyjazdowych  w ramach warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych.

            Beneficjenci projektu skorzystali z następującego wsparcia:

- szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe, zajęć edukacyjnych dla młodzieży  szkolnej m.in.: kurs obsługi programów komputerowych – 8 UP , kurs operatora koparko-ładowarek- 2 UP, kurs operatora koparek jednonaczyniowych – 1 UP,

- doradztwa zawodowego – 8 UP

- warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji społecznych – 17 UP

- zajęć psychoterapii – 9 UP

- zajęć w ramach grupy samopomocowej (wsparcia) – 9 UP

 

Więcej szczegółów o projekcie znajdą Państwo w załączonej prezentacji. 

komentarze (0) (Podsumowanie projektu systemowego pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego”)

  • autor: Elżbieta Macierzyńska
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19