Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

WUP o inicjatywach oddolnych

Przedstawienie możliwości uzyskania współfinansowania z EFS dla inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich to główny cel spotkania, którego inicjatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Zorganizowana 31 marca w Starostwie Powiatowym konferencja skierowana była do przedstawicieli organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych.

Prelegentów i zgromadzonych gości powitali: Starosta, Marek Szczepanowski, Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Jerzy Wołoszyn oraz Wiceprzewodniczący Rady, Krzysztof Klonowski.

Podczas spotkania omówiono m.in. rolę inicjatyw lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich w kontekście wykorzystywania środków EFS, możliwości aplikacyjne w ramach  działania 6.3 oraz działania 7.3, a także zakres usług świadczonych przez ROEFS dla potencjalnych Beneficjentów EFS. Uczestnicy dowiedzieli się również czym jest inicjatywa oddolna i jak należy ją prawidłowo ujmować w projektach EFS.

- Zamysł zorganizowania tego typu spotkań zrodził się w wyniku rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami trzeciego sektora i instytucji samorządowych.  Dzięki dyskusjom możliwa jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z realizacją projektów dofinansowanych przez EFS – powiedział Maciej Smolarek, kierownik Oddziału ds. Informacji i Promocji WUP w Toruniu, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach.

Moderatorem spotkania był Zenon Lewandowski.

komentarze (0) (WUP o inicjatywach oddolnych)

  • autor: Justyna Osiewicz
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19