Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Owocna współpraca samorządów

W sumie ponad 130 pracowników czterech gmin: Stolno, Chełmno, Lisewo i Grudziądz oraz powiatu chełmińskiego skorzystało ze szkoleń w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”. Jego efekty podsumowano podczas konferencji, która odbyła się 15 grudnia br. w świetlicy wiejskiej „Swojska Chata” w Świerkocinie.

„Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”  to współfinansowany ze środków EFS projekt, w którego realizację  włączyły się gminy - Stolno (lider projektu), Chełmno, Lisewo, Grudziądz oraz powiat chełmiński. Głównym założeniem projektu, którego wartość opiewa na 940 tys. zł, było wsparcie potencjału instytucjonalno-kadrowego poprzez wdrażanie usprawnień i podniesienie jakości w zakresie świadczonych usług publicznych, w szczególności podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.

Pracownicy urzędów gmin i starostwa powiatowego w Chełmnie, objęci projektem, wzięli udział w szkoleniach z zakresu m.in. sztuki autoprezentacji, public relations, zarządzania zespołem, zamówień publicznych, pozyskiwania dotacji z UE oraz instrukcji kancelaryjnej. 

W czasie realizacji przedsięwzięcia powstał w powiecie chełmińskim i gminie Grudziądz biuletyn o funkcjonujących NGO (tj. organizacjach pozarządowych). Foldery w wersji elektronicznej znajdują się na stronach internetowych tych samorządów. Oprócz folderów dostępne są również „Mapy aktywności” przedstawiające kompleksowe informacje dotyczące działalności podmiotów pozarządowych. Podczas trwania projektu utworzona została także lista mailingowa, która posłużyła wymianie doświadczeń i tzw. dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego spotykali się raz na kwartał, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat problematyki związanej m.in. z zamówieniami publicznymi, gospodarką wodno-ściekową, współpracą z organizacjami pozarządowymi, organizacją imprez masowych i promocją samorządów. Projekt zakończy się 31 grudnia br.

Na konferencji zorganizowanej w Świerkocinie obecni byli m.in. wójt Gminy Stolno Jerzy Rebeszko, wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij, wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj, wójt gminy Grudziądz Jan Tesmer oraz Starosta Chełmiński Wojciech Bińczyk.  Nie zabrakło także przedstawiciela powiatu grudziądzkiego w osobie Wicestarosty Edmunda Korgola.

komentarze (0) (Owocna współpraca samorządów)

  • autor: Justyna Osiewicz
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • autor: Zdjęcia otrzymane dzięki uprzejmości lidera projektu - Gminy Stolno

« wstecz

baner toplayer
covid-19