Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

O nowej podstawie programowej

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych– to temat szkoleniowej konferencji Rady Pedagogicznej, którą zorganizowano w minioną środę, 25 stycznia, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Od roku szkolnego 2012/2013 w szkołach ponadgimnazjalnych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Dla tego etapu edukacyjnego jest ona ściśle powiązana z III (gimnazjum) etapem edukacyjnym. Szkoły ponadgimnazjalne będą musiały realizować również wymagania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Konferencja miała na celu przygotowanie dyrekcji i nauczycieli do organizacji pracy szkoły zgodnie z nowymi wytycznymi, a także przeszkolenie nauczycieli w zakresie wypełniania zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Podczas szkolenia grono pedagogiczne poznało podstawę programu swojego etapu edukacyjnego, wcześniejszego etapu edukacyjnego oraz przedmiotów pokrewnych.

Podczas spotkania omówiono również kwestie dotyczące m.in. zmian w systemie edukacji zaplanowanych na lata 2009-2015, aktualnych zmian w prawie oświatowym, projektu ramowego planu nauczania i organizacji edukacji uczniów.

Na konferencji obecni byli m.in. Lucyna Górska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Franciszek Kawski - Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Maria Ewertowska - kierownik Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Łasin, Barbara Dziarkowska - dyrektor Zespołu Szkół w Świeciu nad Osą, Maria Domeracka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisnowie, Daria Rogowska – dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie, Katarzyna Panter – dyrektor Gimnazjum nr 2 w Jankowicach, Dorota Kaczerowska – kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz Kazimierz Tarkowski odpowiedzialny za sprawy oświaty w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

komentarze (0) (O nowej podstawie programowej )

  • autor: Justyna Osiewicz

« wstecz

baner toplayer
covid-19