Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

W Ossie o aktualnych problemach powiatów

12 i 13 kwietnia w Ossie (w okolicy Rawy Mazowieckiej) odbyło się XV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Nasz samorząd reprezentował Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski.

Pierwszego dnia posiedzenia starostwie uczestniczyli w seminariach tematycznych dotyczących m.in. zarządzania drogami powiatowymi, finansów samorządów powiatowych, wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także przyszłości powiatowych urzędów pracy. Drugiego dnia szefowie powiatów wzięli udział w spotkaniu plenarnym, w trakcie którego podsumowano dotychczasową działalność Związku Powiatów Polskich i jego zarządu.

Obrady zakończyły się przyjęciem dziewięciu istotnych dla funkcjonowania samorządu powiatowego stanowisk:

- w sprawie możliwości wykorzystania środków Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy,

- w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia oraz potrzeby podjęcia pilnych działań zmierzających do stabilizowania sytuacji finansowej szpitali,

- w sprawie konieczności pilnej nowelizacji art. 243 ustawy o finansach publicznych

- w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg,

- w sprawie koniecznych zmian przepisów dotyczących wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej,

- w sprawie zmian w systemie finansów publicznych,

- w sprawie zarządzania przez starostów zasobami Skarbu Państwa,

- w sprawie systemu oświaty,

- w sprawie pojawiających się zagrożeń cywilizacyjnych dla wspólnot powiatowych,

- w sprawie sprzeciwu wobec proponowanych zapisów w art. 10 ust. ustawy o ochronie przyrody.

  • autor: Justyna Osiewicz
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19