Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Starostowie o inwestycjach drogowych

Drogi powiatowe w kontekście rozwoju województwa były wiodącym tematem Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który obradował 31 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym „Casus” w Łasinie.

Podczas konwentu, którego gospodarzem tym razem był powiat grudziądzki, starostowie, akcentując pilną potrzebę poprawy stanu dróg powiatowych, wskazywali przede wszystkim na konieczność zapewnienia lokalnym inwestycjom drogowym stabilnego i przewidywalnego źródła finansowania.

Samorządowcy podkreślali, że na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano wzrost wydatków na drogi, który nie jest związany ze wzrostem dochodów własnych powiatów. Wzrost ten związany jest z możliwością korzystania z programów unijnych, rezerwy inwestycyjnej Ministerstwa Infrastruktury, objęciem niektórych dróg powiatowych Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych, czy też uzyskaniem dotacji celowej na likwidację skutków klęsk żywiołowych.

Powiat grudziądzki pozyskał łącznie z UE ok. 4 mln złotych (ponad 1 mln euro) na modernizację infrastruktury drogowej. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO przebudowaliśmy drogi: Słup-Świecie nad Osą, Grudziądz-Nicwałd i Pokrzywno Słup o łącznej długości prawie 9 kilometrów. Samorząd powiatu otrzymał również dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na naprawę uszkodzonych w ubiegłym roku przez powódź dróg powiatowych nr 1393C Grudziądz-Szynych (długość 0,760 km) oraz drogi nr 1350C Wielki Wełcz-Białochowo (długość 1,400 km).

Korzystamy z każdej okazji na pozyskanie środków zewnętrznych. Jednak przyznawane wsparcie, w stosunku 393 kilometrów, które liczy powiatowa sieć komunikacyjna, nie jest współmierne do potrzeb. Nie pozwala na realizację zamierzeń drogowych w takim zakresie, jakim byśmy chcieli – mówi Starosta Grudziądzki.

Podczas obrad kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, Janusz Różański przedstawił referat dotyczący dróg powiatowych w kontekście rozwoju województwa.

- W naszym województwie mamy korzystny układ sieci dróg zarówno pod względem obsługi przewozów osób, jak i ładunków. Podstawowym problemem jest zły stan techniczny sieci drogowej, na co składają się w szczególności: zła jakość i stan nawierzchni, brak obwodnic i bezkolizyjnych skrzyżowań na trasach o dużym natężeniu ruchu, brak utwardzonych poboczy i urządzeń odwadniających oraz niewystarczająca szerokość jezdni na wielu odcinkach. Drogi powiatowe poprzez połączenia między drogami wojewódzkimi i niektórymi krajowymi zapewniają spójność całego układu sieci drogowej województwa oraz dostęp do atrakcyjnych pod względem turystycznym i wypoczynkowym terenów i miejscowości. Łączna długość dróg powiatowych w województwie wynosi 6.717 km. W powiecie grudziądzkim  jest zlokalizowanych 77 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 393,02 km i 20 obiektów inżynieryjnych – opisywał Janusz Różański.

W zdecydowanej większości powiatów w najbliższej przyszłości bardzo trudno będzie wygospodarować porównywalne z obecnymi środki na drogi powiatowe, co spowoduje ograniczenie zakresu prac remontowych i zabiegów związanych z utrzymaniem nawierzchni.

O planach związanych z inwestycjami na drogach wojewódzkich w perspektywie najbliższych lat mówił zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak.

Innym tematem poruszanym podczas posiedzenia konwentu był system kontroli zarządczej. W swoim wystąpieniu Pani Anna Kupferschmidt, pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania ze Starostwa w Brodnicy, omówiła wyniki kontroli zarządczej oraz jej koordynację w jednostkach finansów publicznych. Celem kontroli była ocena sposobu wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach) oraz w jaki sposób wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) wywiązali się z obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego.

Gośćmi majowego spotkania gospodarzy powiatów byli: poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON Aleksandra Gierej oraz dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Kowalczyk.

komentarze (0) (Starostowie o inwestycjach drogowych)

 • autor: Justyna Osiewicz
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19