Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Powiat Grudziądzki w perspektywie 2014-2020

24 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1 odbyło się inauguracyjne spotkanie dotyczące określenia kierunków rozwoju powiatu grudziądzkiego w kontekście założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.

Na zaproszenie Starosty Grudziądzkiego Marka Szczepanowskiego w konferencji uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie, oraz przedstawiciele miast i gmin powiatu grudziądzkiego z udziałem Wicestarosty – Edmunda Korgola.

Podczas spotkania dr Andrzej Potoczek – kierownik Biura Planowania Rozwoju Województwa w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu prezentował podstawowe kierunki rozwoju województwa do roku 2020 wskazując główne obszary aktywności służącej perspektywie modernizacji regionu w oparciu o potencjał wewnętrzny.

Istotą założeń strategii jest:

- zmiana profilu społeczno – gospodarczego województwa,

-zbudowanie silnego obszaru metropolitarnego,

- dostosowanie sfery obsługi ludności oraz przestrzeni do prognozowanych zmian demograficznych,

-stworzenie regionalnego systemu transportu publicznego,

-zapewnienie powszechnego dostępu do sieci informatycznych,

- stworzenie podstaw i wdrożenie polityki miejskiej samorządu województwa,

- określenie warunków lokalizacji, rozwoju i funkcjonowania energetyki odnawialnej,

- zbudowanie nowoczesnego społeczeństwa,

- rozwój obszarów wiejskich,

- wspieranie rozwoju nowoczesnego rolnictwa,

- wykreowanie marki i utrwalenie tożsamości województwa.

Podczas spotkania debatowano o problemach, uwarunkowaniach oraz kierunkach rozwoju powiatu grudziądzkiego w kontekście polityki rozwoju województwa.

Wszystkie opinie i wnioski ze wtorkowej dyskusji zostaną przedstawione podczas wrześniowych spotkań z udziałem marszałka województwa.  Mieszkańcy powiatu będą mieć również możliwość przedstawienia własnych propozycji do w/w dokumentu. W tym celu w Biurze Obsługi Klientów na parterze budynku starostwa została umieszczona tzw. „skrzynka na pomysły”, do której można wrzucać kartki z pomysłami.

Szczegółowe informacje o Strategii    Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.kujawsko-pomorskie.pl(zakładka „planowanie strategiczne i przestrzenne”).

Jednocześnie na specjalny adres poczty elektronicznej: strategia@kujawsko-pomorskie.pl, każdy zainteresowany może przesyłać swoje uwagi do nowo powstającej Strategii.

komentarze (0) (Powiat Grudziądzki w perspektywie 2014-2020)

  • autor: Agnieszka Zawadzka
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19