Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Starosta i Prezydent zaprosili do dyskusji

O kluczowym dokumencie wytyczającym kierunki rozwoju regionu, czyli „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu rozmawiali dzisiaj (3 grudnia br.) samorządowcy, szefowie instytucji i firm działających na terenie miasta i powiatu. Gospodarzami spotkania byli Prezydent Grudziądza Robert Malinowski i Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski.

 

Strategia rozwoju województwa powstaje w drodze konsultacji i prac eksperckich. Prace nad jej kształtem rozpoczęły się w kwietniu br. i odbywają się we współpracy z samorządami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Podczas dzisiejszej konferencji, którą zorganizowano w auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu, przybliżono główne cele projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.- Projekt podlega konsultacjom społecznym, które trwają od 9 listopada i zakończą się 14 grudnia br.

W następnym punkcie przedstawiono opracowanie przygotowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego pn. „Przesłanki konkurencyjności Miasta Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego”.Dokument zawiera dane statystyczne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i powiatu. Na kanwie informacji zawartych w opracowaniu uznaje się, że kierunkami rozwoju powiatu grudziądzkiego są: modernizacja i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa infrastruktury drogowej, rozwój opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnictwa zawodowego, rozwój infrastruktury turystycznej, a także stworzenie dogodnych warunków dla przedsiębiorczości. - Z opracowania wynika, że powiat grudziądzki znajduje się w grupie powiatów o bardzo niekorzystnych warunkach rozwoju. W związku z tym proponujemy wpisanie do strategii rozwoju województwa poszczególnych działań, obejmujących rozwój transportu zbiorowego, sfery usług medycznych, szlaków lądowych, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury turystycznej – mówi Starosta Marek Szczepanowski.

Na spotkaniu głos zabrali – Burmistrz Radzynia Chełmińskiego - Krzysztof Chodubski, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin – Franciszek Kawski, Wójt Gminy Świecie nad Osą - Ireneusz Maj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego - Krzysztof Klonowski oraz Zbigniew Rafiński – właściciel firmy „Rafpol” z Rudy. Samorządowcy zgłosili lokalne problemy i zapotrzebowanie na środki finansowe umożliwiające realizację niezbędnych przedsięwzięć w zakresie usług publicznych.

komentarze (0) (Starosta i Prezydent zaprosili do dyskusji)

  • autor: Justyna Osiewicz
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19