Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konwent wspólnie o zarządzaniu drogami powiatowymi

Wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie zarządzania drogami powiatowymi poświęcone było posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu gospodarzy powiatów, które odbyło się 5 lipca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy uczestniczył Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski.

Postulaty przyjęte przez Starostów zostały przekazane, obecnej na konwencie, Ewie Mes – Pani Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, która ma zwrócić uwagę rządu oraz Premiera na wystosowany apel samorządowców.

Poniżej publikujemy treść przyjętego Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca br. w sprawie  zarządzania drogami powiatowymi.

Polskie powiaty:

- zarządzają siecią 127 743 km dróg, które stanowią szkielet komunikacyjny Polski lokalnej;

- ze względu na bardzo zły stan techniczny dróg powiatowych, do roku 2030 konieczne będzie wydatkowanie na ich przebudowę i remonty nawet do 86 mld złotych oraz na rozbudowę kolejne 37,2 mld złotych;

- uiszczają na rzecz Skarbu Państwa podatek VAT od inwestycji drogowych;

- mogą nie mieć możliwości skorzystania ze środków unijnych na inwestycje drogowe w okresie programowania 2014 - 2020;

- nie korzystają ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, a nakłady na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostały w ostatnich dwóch latach znacząco ograniczone;

- niejednokrotnie mają drogi zniszczone, jako efekt uboczny budowy dróg wyższych kategorii, w szczególności autostrad i dróg ekspresowych;

- do dnia dzisiejszego nie otrzymały rekompensaty za  zawinioną przez administrację rządową konieczność zwrotu opłat za wydane karty pojazdu.

Z tego względu powiaty domagają się:

- wprowadzenia spójnego systemu porządkowania kategoryzacji dróg;

- utworzenia funduszu, na który składałyby się wpływy z podatku VAT od wszystkich wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, a środki z tego funduszu przeznaczone byłyby na modernizację infrastruktury dróg lokalnych;

- opracowania w nowym okresie budżetowania  Unii Europejskiej programu operacyjnego dedykowanego poprawie dostępności terytorialnej kraju ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na drogach lokalnych lub przewidzenie możliwości dofinansowania takich inwestycji w regionalnych programach operacyjnych;

- umożliwienia powiatom skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, na rozbudowę, przebudowę, remonty i budowę dróg lokalnych;

- zwiększenia nakładów z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, do poziomu minimum 1 mld złotych rocznie;

- opracowania i wdrożenia przepisów, które skutecznie chronić będą zarządców dróg lokalnych, nadmiernie eksploatowanych i niszczonych w okresie budowy dróg ekspresowych i autostrad;

- zrekompensowania ubytku w dochodach, związanego z koniecznością zwrotu opłat za wydane karty pojazdu.

komentarze (0) (Konwent wspólnie o zarządzaniu drogami powiatowymi )

  • autor: Justyna Osiewicz

« wstecz

baner toplayer
covid-19