Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Chcą działać wspólnie na rzecz zmniejszenia bezrobocia

O stanie gospodarki powiatu grudziądzkiego, perspektywie ograniczenia bezrobocia i przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy rozmawiali wczoraj (30 października br.) przedstawiciele władz samorządowych, firm i instytucji oświatowych z naszego regionu. Spotkanie zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

Gospodarzami spotkania byli Andrzej Długosz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski.  

Zasadniczym celem debaty była ocena sytuacji społeczno-gospodarczej w kontekście zatrudnienia i rozwoju lokalnego w powiecie grudziądzkim, a także zaprezentowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Debatę otworzył prezentacją dotyczącą aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski. Strukturę bezrobocia, a także perspektywę funkcjonowania służb zatrudnienia w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przedstawili: Ireneusz Baranowski (wicedyrektor) i Marek Lewiński (samodzielny specjalista ds. programów) z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Przedstawiciele PUP przybliżyli m.in. dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia, liczby bezrobotnych, zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim. Zaprezentowali także główne założenia wybranych projektów PUP przewidzianych do realizacji w przyszłym roku (np. „Schematom Stop”, „Firmolandia Bis”, „Pomarańczowe wsparcie 50+”) oraz wybrane instytucje rynku pracy, które cieszą się największym zainteresowaniem ze strony pracodawców.

W dalszej części spotkania głos zabrał dyrektor grudziądzkiego Centrum Caritas ks. Marek Borzyszkowski. Szef Caritas zaapelował do samorządów, instytucji i przedsiębiorców o aktywne włączenie się w kolejne konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i wypracowanie dokumentu, który pozwoli efektywnie wykorzystać środki unijne na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju regionu. Ks. Marek Borzyszkowski podkreślił także potencjalną rolę organizacji pozarządowych, w tym podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Debata stanowiła również swoiste forum wymiany informacji i opinii dotyczących szkolnictwa wyższego i doświadczeń związanych z przygotowaniem młodzieży do pełnienia ról zawodowych oraz korzyści płynących ze współpracy naszych szkół z miastami partnerskimi. Swoimi spostrzeżeniami na ten temat podzielili się - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie Bernadeta Klonowska oraz dyrektor Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim Adam Olejnik na bazie informacji z wyjazdów studyjnych do innych krajów Europy.

Ze strony lokalnych przedsiębiorców głos zabrali: Zbigniew Rafiński (współwłaściciel firmy „Rafpol” w Rudzie) i Andrzej Mandecki (Prezes Stadniny Koni w Nowych Jankowicach). Szefowie firm opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z potrzebami lokalnego rynku a zasobami (kwalifikacjami i doświadczeniami) posiadanymi przez osoby poszukujące pracy, jak również o oferowanych formach wsparcia dla młodych osób bezrobotnych.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się również: wójt gminy Grudziądz Jan Tesmer, zastępca wójta gminy Świecie nad Osą Mirosław Osiewicz, radni powiatu grudziądzkiego – Jerzy Wołoszyn, Jan Kowarowski, Krzysztof Klucznik, Grzegorz Masiota, Zofia Laskowska, Danuta Pless, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Grabda, prezes powiatowego koła Związku Niewidomych Krystyna Kaczorowska oraz Paulina Sikora z Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie.

komentarze (0) (Chcą działać wspólnie na rzecz zmniejszenia bezrobocia)

  • autor: Justyna Osiewicz
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19