Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XXV lat samorządności

5 marca br. odbyło się w Poznaniu XIX Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich podczas którego delegaci dyskutowali o najistotniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu powiatowego. Konsekwencją prowadzonej debaty było przyjęcie piętnastu stanowisk w kwestiach takich jak: zwrot przez jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej, finansowania domów pomocy społecznej i zadań oświatowych,  konieczności zmiany przepisów ustalających limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego czy oszacowania kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowania dróg publicznych, szpitali powiatowych.  

Ponadto odbyły się wybory uzupełniające skład Zarządu Związku kadencji 2015 - 2019. Wynikało to z faktu, że jeden z jego członków - Cezary Gabryjączyk, został powołany na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Podczas  XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyło się uroczyste uhonorowanie zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2014. Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn wspólnie z Wiceprezesem Sławomirem Snarskim wręczyli laureatom symboliczne nagrody.

6 marca samorządowcy obchodzili święto XXV rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W uroczystości udział wzięli: prezydent Polski Bronisław Komorowski, prof. Jerzy Buzek oraz przewodniczący władz centralnych i parlamentu, marszałkowie, starostowie, prezydencji miast, burmistrzowie i wójtowie. Powiat grudziądzki reprezentował Starosta Edmund Korgol.

- Samorząd w Polsce sam w sobie jest sukcesem wolnej Polski. Jest także źródłem sukcesów wolnej Polski przez całe 25 lat. Samorząd w Polsce jest jednym z tych obszarów, które cieszą się największą akceptacją społeczną, także z punktu widzenia oceny całego 25-lecia wolności – mówił prezydent Bronisław Komorowski.

Na zakończenie wręczono „Srebrne podziękowania” dla osób zasłużonych w pracy na rzecz samorządowców.

Uroczystość zorganizowali: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.

  • autor: Hanna Arendt, data: 2015-03-11
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19