Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Gościliśmy Starostów

Gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (7 grudnia br.) był Starosta Grudziądzki, Edmund Korgol. Miejscem spotkania był Hotel „Marusza” w gminie Grudziądz.

W obradach udział wzięło 14 włodarzy powiatów. Wśród zaproszonych gości znalazł się Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego- Ryszard Bober, Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej – Ryszard Kierzek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Tadeusz Dobek wraz z Naczelnikiem Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń RIO Agnieszką Wolny, przedstawiciel władzy rządowej - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Zygmunt Borkowski, Prezes Zarządu Geopolis Sp. z o.o. w Toruniu – Paweł Szmajda, przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Stanisław Gliszczyński wraz z Anetą Babińską i Wójt Gminy Grudziądz – Andrzej Rodziewicz.  W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władzy samorządowej powiatu grudziądzkiego: Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego – Krzysztof Klonowski, Wicestarosta Grudziądzki – Marek Szczepanowski, członkowie Zarządu Powiatu – Andrzej Rydecki, Jerzy Wołoszyn oraz Sekretarz Powiatu – Sławomir Piernicki i Skarbnik Powiatu – Grażyna Kalita.

Starostowie z zainteresowaniem wysłuchali wypowiedzi na temat elektronicznego przekazywania informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej referowanych przez przedstawicieli RIO.

W trakcie spotkania w trosce o polskie rolnictwo Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, Ryszard Kierzek omówił aktualną, trudną sytuację na wszystkich rynkach rolnych. Odniósł się do szacowania strat w rolnictwie wynikających z ujemnych skutków przezimowań i z powodu suszy. O problemach w gospodarce rolnej, które dotyczą powiatów o charakterze typowo rolniczym, jakim jest powiat grudziądzki mówił również Zbigniew Borkowski, przedstawiciel władzy rządowej.

Podczas obrad głos zabrał także Prezes Zarządu Geopolis w Toruniu, Paweł Szmajda, który przedstawił krótką prezentację multimedialną na temat „Możliwości rozwoju Systemu Infrastruktury Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Posiedzenie konwentu zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska w sprawie zmian do „Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020”, a także w sprawie opłaty skarbowej.

Ponadto wypracowano stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Starostowie postulują w nim o umożliwienie funkcjonowania w ramach I poziomu zabezpieczenia świadczeń medycznych tym jednostkom służby zdrowia, które w swojej strukturze posiadają wieloletnio funkcjonujące oddziały wynikające z II poziomu zabezpieczenia oraz oparcie wysokości budżetu na wykonaniu roku 2016.

 • autor: Hanna Arendt, data: 2016-12-09
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19