Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ponad 34 tys. złotych na projekty NGO-sów

Zarząd powiatu grudziądzkiego rozdysponował środki przewidziane dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Po pozytywnej weryfikacji komisji konkursowej granty na łączną kwotę ponad 34 tys. złotych otrzyma dwanaście NGO-sów działających na terenie powiatu grudziądzkiego, Grudziądza i Torunia. 

Na otwarte konkursy nadesłano 26 ofert, przy czym dwie z nich z zostały odrzucone z powodu błędów formalnych. Zasady punktowania i główne kryteria oceny wniosków dotyczyły celowości oferty, zakresu merytorycznego, przejrzystości kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji - doświadczenia oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu - w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu.

Dofinansowanie na realizację imprez kulturalnych otrzymały m.in. Stowarzyszenie na rzecz aktywności społeczno-artystycznej w Toruniu, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Rogóźno, Stowarzyszenie Pro-Publico Bono w Grucie, Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Środki przeznaczone na organizację imprez o charakterze sportowym trafią m.in. do Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Rogóźno, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orion” w Grudziądzu, Autonomicznej –Ludowej Kolarskiej Sekcji „Stal” i Centrum  Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu.

Kompletna lista projektów organizacji pozarządowych, na które zarząd powiatu grudziądzkiego przyznał dofinansowanie dostępna jest poniżej.

komentarze (1) (Ponad 34 tys. złotych na projekty NGO-sów)

  • autor: Justyna Osiewicz

« wstecz

baner toplayer
covid-19