Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 12 Kwietnia 2021

Imieniny

Zenona, Juliusza, Wiktora

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą

W dniu 17 września 2009 r. zawarta została umowa nr WPW.I.3040-UE-1085/2009 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Grudziądzkim o dofinansowanie Projektu pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą”

Nr RPKP.01.01.00-04-008/09

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji 5.062.501,41 zł (koszty kwalifikowane) z tego 50% dofinansowanie EFRR – tj. 2.531.250,70 zł.

W dniu 18.09.2009 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Projekt realizowany jest w 3 etapach:

1. I etap – odcinek o długości 2136 m – realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2009 r.

2. II etap – odcinek o długości 1593 m – realizowany od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

3. III etap – odcinek o długości 1589 m – realizowany od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

Całkowita długość przebudowy to 5318 m.

Wydatki poniesione na przebudowę drogi nr 1405C Słup –Świecie nad Osą w latach 2009-2010 to kwota 3.620.458,49 w tym otrzymane dofinansowanie z EFRR 50% tj. 1.810.229,24.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1405C na długości 5318 m, polegająca na wzmocnieniu i wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, skrzyżowań, chodników, poboczy, odtworzeniu rowów i przebudowie przepustów.

Obecnie trwają roboty wykończeniowe polegające na regulacji poboczy. Do wykonania pozostało zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie.

Termin realizacji zadania (30 czerwca 2011) zostanie dotrzymany.

komentarze (0) (Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą)

drukuj (Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19