Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 24 Czerwca 2021

Imieniny

Jana, Danuty, Emilii

Menu

Nawigacja

  • Z życia powiatu   /  
  • Inwestycje   /  
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska   /  

Odnosniki

Podpisanie umowy

Dnia 30 stycznia 2013 r. została podpisana umowa nr WP-II-W.433.1.6.2012 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Powiatem Grudziądzkim o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd na odcinku o długości 1000 m w miejscowości Wielkie Lniska” Nr RPKP.01.01.00-04-009/12.Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi  1 343.888,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wartości nie większej niż: 532.857,81 zł, co stanowi 39,65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące zadania:

 - wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogowej,

- poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m,

- wykonanie utwardzonych obustronnych poboczy i zjazdów na posesje oraz działki przyległe,

- budowa przepustów pod zjazdami,

- ustawienie drogowych barier ochronnych.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na miesiąc maj 2013 r.

  • autor: Hanna Arendt

« wstecz

baner toplayer
covid-19