Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 24 Czerwca 2021

Imieniny

Jana, Danuty, Emilii

Menu

Nawigacja

 • Z życia powiatu   /  
 • Inwestycje   /  
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska   /  

Odnosniki

Podpisanie aneksu do umowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o długości 1000 m w miejscowości Wielkie Lniska”

RPKP.01.01.00-04-009/12

W dniu 17 maja 2013 r. Powiat Grudziądzki podpisał aneks do umowy WP-II-W.433.1.6.2012 z dnia 30 stycznia 2013 r. o dofinansowanie w formie refundacji projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o długości 1000 m w miejscowości Wielkie Lniska”  Nr RPKP.01.01.00-04-009/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Całkowita wartość inwestycji: 758 841,49

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 379 420,74

Budżet Powiatu 379 420,75

 

Beneficjent: Powiat Grudziądzki

Termin realizacji:01.04.2012-30.09.2013 r.

 • autor: Agnieszka Rafalska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

baner toplayer
covid-19