Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 18 Czerwca 2019

Imieniny

Elżbiety, Marka, Efrema

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

Ostrzeżenie meteorologiczne
-

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h, miejscami grad

data dodania: 2019.06.13
Spotkanie Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu grudziądzkiego
Zebranie Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu grudziądzkiego

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu:

29. czerwca w godzinach 10:00 - 13:00 odbędzie się spotkanie.

data dodania: 2019.06.13
Sportowy rok szkolny zakończony
-

Wczoraj (11 czerwca) podsumowaliśmy międzygminne współzawodnictwo sportowe szkół z terenu powiatu grudziądzkiego.

data dodania: 2019.06.12
Dotacje z Funduszy Europejskich - Mobilne Punkty Informacyjne
Dotacje z Funduszy Europejskich - Mobilne  Punkty Informacyjne

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Grudziądzu  zapraszają przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego osoby fizyczne oraz  
osoby zainteresowane                  pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje  prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

data dodania: 2019.06.12
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

data dodania: 2019.06.08
Zawody wojewódzkie w Trójboju Lekkoatletycznym - 04.06.2019
Zawody wojewódzkie w Trójboju Lekkoatletycznym - 04.06.2019

4 czerwca br. w Barcinie uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem reprezentowali Powiat Grudziądzki w Finale Kujawsko- Pomorskich Igrzysk Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym chłopców. Drużyna w składzie: Borys Jabłoński, Szymon Stachurski, Piotr Hończak, Miłosz Tesmer, Bartosz Giemza zajęła wysokie V miejsce. Gratulujemy młodym sportowcom!

data dodania: 2019.06.07
Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem - 07.06.2019
-

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.06.2019 do godz. 22:00 dnia 07.06.2019

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz

porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

data dodania: 2019.06.07
Konsultacje społeczne - w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021
-

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag/ wniosków/ propozycji do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019-2021

data dodania: 2019.06.05
Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach 05.06.2019
-

Zjawisko: UPAŁ

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  dotyczy wszystkich powiatów

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.06.2019 do godz. 20:00 dnia 06.06.2019

Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C.
Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

data dodania: 2019.06.05
Bezpłatne spotkanie edukacyjne
-

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej wraz Zaborskim Towarzystwem Naukowym, Kancelarią Adwokacką Adwokata Remigiusza Bednarskiego i Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osoby planujące założenie organizacji obywatelskiej a także mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego na spotkanie edukacyjne z zakresu partycypacji społecznej

data dodania: 2019.06.03
Absolutorium dla Starosty i Zarządu
-

Jednym z głównych punktów VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego było udzielnie przez radnych jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok.

data dodania: 2019.05.31
Absolutorium dla Starosty i Zarządu

 

Jednym z głównych punktów VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego było udzielnie przez radnych jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2018 rok.

data dodania: 2019.05.30
Raport o stanie powiatu

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym przedstawił na VII sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 29 maja 2019 r. raport o stanie powiatu.

data dodania: 2019.05.30
Fala wezbraniowa na rzece Wiśle

Informujemy, że ze wzgledu na przejście kulminacji fali wezbraniowej w Kepie Polskiej w wysokości większej niż prognozowano (3940m3/s) przepływ wody przez stopień wodny zostanie zwiększony o godz. 10.00 do wartości 3600m3/s. Dopływająca, powyżej tej wartości woda, jest magazynowana w zbiorniku.

data dodania: 2019.05.30
XII Posiedzenie Zarządu Powiatu
-

Na wczorajszym posiedzeniu (28 maja br.),  Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

data dodania: 2019.05.29
Zawody w LA
-

22 maja przeprowadziliśmy ostatnie w tym roku szkolnym zawody sportowe na szczeblu powiatowym. Areną zmagań zawodników był stadion GKS Olimpii w Grudziądzu. Nasza młodzież jak zwykle spisała się na medal!

data dodania: 2019.05.29
Bezpłatne szkolenie
-

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy organizuje w dniach 17 – 18 czerwca br. bezpłatne szkolenie pn.: „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu  „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców.

data dodania: 2019.05.29
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

Dzisiaj Radni Rady Powiatu Grudziądzkiego przyjęli przedłożone przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

data dodania: 2019.05.29
Ogłoszenie przez Starostę Grudziądzkiego Stanu Pogotowia Powodziowego
-

Z dniem 28.05.2019 godz. 17:00 ogłoszony został Stan Pogotowia Powodziowego w powiecie grudziądzkim.

data dodania: 2019.05.28
Festyn Rodzinny z okazji rodzicielstwa zastępczego
-

W dniu 25 maja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z okazji obchodów  Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowało Festyn Rodzinny dla rodzin zastępczych oraz  kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu grudziądzkiego.

data dodania: 2019.05.28