Zabytki

Na terenie Powiatu Grudziądzkiego znajduje się szereg zabytkowych budowli, w tym sakralnych, obronnych oraz dawnych pałaców, które na trwałe wpisały się w pejzaż architektoniczny naszej małej ojczyzny. Na szczególną uwagę zasługują średniowieczne budowle gotyckie do których należą zamki krzyżackie i kościoły. Piękne polichromie można natomiast zobaczyć w drewnianych kościołach barokowych. Atrakcyjnymi elementami krajobrazu kultowego są również liczne zespoły pałacowe i dworsko – pałacowe.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2021-08-02