Wydział Komunikacji

WNIOSEK O ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO

DOTYCZY WSZYSTKICH WNIOSKÓW - RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

1. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

 • autor: Marek Ziemer, data: 2018-02-01

2. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

 • autor: Marek Ziemer, data: 2018-02-01

3. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 • autor: Marek Ziemer

4. REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

 • autor: Marek Ziemer

5. REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)

 • autor: Marek Ziemer

6. REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

 • autor: Marek Ziemer

7. ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY)

 • autor: Marek Ziemer, data: 2018-02-01

11. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO

 • autor: Marek Ziemer

16. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU KRADZIEŻ

 • autor: Marek Ziemer

17. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW

 • autor: Marek Ziemer

18. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ

 • autor: Marek Ziemer

25. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM LUB KARCIE POJAZDU

 • autor: Marek Ziemer