Cyfrowy Powiat

Powiat Grudziądzki podpisał umowę o powierzenie w konkursie „Cyfrowy Powiat”

 

26 września 2022r. Powiat Grudziądzki podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Kwota przyznanego grantu wynosi 120 915,00 zł.

Celem projektu grantowego Cyfrowy Powiat jest poprawa dostępności powiatu w zakresie realizacji usług publicznych szczególnie w obszarach dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu przewidziano zrealizowanie następujących zadań i zakupów w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu:

  • doposażenie serwerowni o zakup serwera i narzędzia archiwizacji do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
  • stacja robocza i skanery do Biura Podawczego,
  • zakup laptopów do pracy zdalnej,
  • szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.
  • autor: Dawid Banasiak, data: 2022-12-07