Rodzina w centrum Etap I

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

ppmE9FAP4AAAAAElFTkSuQmCC

 

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Grudziądzki/PCPR w Grudziądzu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący

·         Powiaty:

-          aleksandrowski

-          brodnicki

-          bydgoski

-          chełmiński

-          golubsko-dobrzyński

-          grudziądzki

-          inowrocławski

-          lipnowski

-          mogileński

-          nakielski

-          radziejowski

-          rypiński

-          sępoleński

-          świecki

-          toruński

-          tucholski

-          wąbrzeski

-          włocławski

-          żniński

·         miasta na prawach powiatów:

-         Bydgoszcz

-         Toruń

-         Grudziądz

-         Włocławek

 

·         DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych 

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

·         MOPS Bydgoszcz

·         MOPR Toruń/TCUS

 

·         MOPR Włocławek

 

·         MOPR Grudziądz/CPDIR

 

·         PCPR Aleksandrów Kuj.

 

·         PCPR Brodnica

 

·         PCPR Bydgoszcz

 

·         PCPR Chełmno

 

·         PCPR Golub-Dobrzyń

 

·         PCPR Grudziądz

 

·         PCPR Inowrocław

 

·         PCPR Lipno

 

·         PCPR Mogilno

 

·         PCPR Nakło nad Notecią

 

·         PCPR Radziejów

 

·         PCPR Rypin

 

·         PCPR w Sępólnie Krajeńskim

·         PCPR Świecie

 

·         PCPR Toruń

 

·         PCPR Tuchola

 

·         PCPR Wąbrzeźno

 

·         PCPR Włocławek

 

·         PCPR Żnin

 

·         DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Powiat Grudziądzki  zadeklarował/zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum  Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiat Grudziądzki/PCPR w Grudziądzu realizował, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Grudziądzki  podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

·        stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);

·        poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;

·        rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;

·        rozwój  pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

·        rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;

·        umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;

·         działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;

·         podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;

·         działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.