Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja
  • -
  • -

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Godziny otwarcia

  • poniedziałek w godz. 7:30-15:30
  • wtorek w godz. 7:30-17:00
  • środa w godz. 7:30-15:30
  • czwartek w godz. 7:30-15:30
  • piątek w godz. 7:30-14:00

Dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

  • REGON: 871122310
  • NIP Powiat Grudziądzki: 8762410290
  • NIP Starostwo Powiatowe: 8762006399

Nr rachunków bankowych - Bank Spółdzielczy w Łasinie

46 9500 0008 0007 1198 2000 0004

Opłaty za: wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, rejestr cen i wartości nieruchomości, mapę zasadniczą, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB, bazy danych EGiB, bazy danych BDOT, bazy danych GESUT, uzgodnienia usytuowania przyłączy, opisu i map, udzielenia informacji dotyczących geodezji.

94 9500 0008 0007 1198 2000 0013

Opłaty za: prawo jazdy, rejestrację pojazdów, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drogach powiatu, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, udzielanie informacji, najem, karty wędkarskie, rejestrację jednostek pływających.

61 9500 0008 0007 1198 2000 0510

Opłaty za: z tyt. dochodów skarbu państwa (m. in. użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynsz Skarbu Państwa, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa).

 

Wszystkie opłaty skarbowe należy wpłacać na

konto bankowe Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

80 1020 5040 0000  6802 0085 9595

____________________________________________________________

 

Adam Olejnik

Starosta Grudziądzki

 

____________________________________________________

 

Marcin Dziadzio

Wicestarosta Grudziądzki

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

drukuj (WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY)

Dorota Kaczerowska

Sekretarz - pokój nr 219

tel. 56 45 14 403

email: dorota.kaczerowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Agnieszka Wydrzyńska - Referent

Sekretariat - pokój nr 221

tel. 56 45 14 400

email: agnieszka.wydrzynska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Joanna Chłodowska - pomoc administracyjna

Sekretariat - pokój nr 220

tel. 56 45 14 400

_____________________________________________________

Dawid Banasiak - Informatyk

pokój nr 223

tel. 602 241 880

email: dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Staszewska - Inspektor

pokój nr 218

tel. 56 45 14 408

email: malgorzata.staszewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Kancelaria Prawnicza Novum S.C.

Jarosław Borzeszkowski

Jan Kandyba

pokój nr 217

tel. 56 45 14 406

_____________________________________________________

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sylwia Gajewska - Pomoc Administracyjna

parter

tel. 56 45 14 435

_____________________________________________________

Łukasz Szulc - Pomoc Administracyjna

parter

tel. 56 45 14 435

____________________________________________________

BIURO RADY I ZARZĄDU

Monika Bylińska - podinspektor

pokój nr 216

tel. 56 45 14 407

email: monika.bylinska@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

drukuj (WYDZIAŁ FINANSOWY)

Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu

pokój nr 226

tel. 56 45 14 445

email: grazyna.kalita@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Monika Kwiring - Zastępca Kierownika Wydziału

pokój nr 224

tel. 56 45 14 444

email: monika.kwiring@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Katarzyna Żubertowska - Inspektor ds. finansowo-księgowych

pokój nr 225

tel. 56 45 14 416

email: katarzyna.zubertowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Beata Olwert - Podinspektor

pokój nr 224

tel. 56 45 14 444

email: beata.gajtkowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Monika Dreher - inspektor

pokój nr 215

tel. 56 45 14 441

email: monika.dreher@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Karolina Szreder

pokój nr 224

tel. 56 45 14 416

email: karolina.szreder@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ ROZWOJU, EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Pokój 102 - przejście do pomieszczeń 103-107

drukuj (WYDZIAŁ ROZWOJU, EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO)

Hanna Lotarska - Kierownik Wydziału

pokój nr 106

tel. 56 45 14 431

email: hanna.lotarska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Danuta Kuczera - Pełnomocnik Starosty ds. oświaty

pokój nr 107

tel. 56 45 14 404

email: danuta.kuczera@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Marek Kannenberg - Podinspektor

 pokój nr 103

tel. 56 45 14 409

tel. kom. 604 780 270

email: marek.kannenberg@powiatgrudziadzki.pl

zarzadzanie.kryzysowe@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Natalia Mrozińska - Pomoc administracyjna

pokój nr 107

tel. 56 45 14 404

email: natalia.mrozinska@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

drukuj (WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI)

Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału

pokój nr 211

tel. 56 45 14 422

email: edward.wiatrowski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Jadwiga Stręciwilk - Zastępca Kierownika Wydziału

pokój nr 212

tel. 56 45 14 423

email: jadwiga.streciwilk@powiatgrudziadzki.pl

gospodarka nieruchomościami

_____________________________________________________

Adam Feldmann - Inspektor

pokój nr 013

tel. 56 45 14 426

email: adam.feldmann@powiatgrudziadzki.pl

gospodarka nieruchomościami

_____________________________________________________

Justyna Depner - Bratoszewska - Inspektor

pokój nr 209

tel. 56 45 14 425

email: justyna.depner@powiatgrudziadzki.pl

ewidencja gruntów

_____________________________________________________

Zdzisław Tyczyński - Inspektor

pokój nr 209

tel. 56 45 14 425

email: zdzislaw.tyczynski@powiatgrudziadzki.pl

ochrona gruntów rolnych, klasyfikacja gleboznawcza

_____________________________________________________

Ewa Kamińska - Inspektor

pokój nr 210

tel. 56 45 14 424

email: ewa.kaminska@powiatgrudziadzki.pl

ewidencja gruntów

_____________________________________________________

Zbigniew Preuss - Inspektor

pokój nr 013

tel. 56 45 14 437

email: zbigniew.preuss@powiatgrudziadzki.pl

 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

_____________________________________________________

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mirosław Jabłoński - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pokój nr 07

tel. 56 45 14 439

email: miroslaw.jablonski@powiatgrudziadzki.pl

 

Piotr Winiarski - Podinspektor

pokój nr 07

tel. 56 45 14 436

email: piotr.winiarski@powiatgrudziadzki.pl

wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów

 

Rafał Ufnal - Inspektor

pokój nr 06

tel. 56 45 14 415

email: rafal.ufnal@powiatgrudziadzki.pl

 

Franciszek Malinowski - Pomoc administracyjna

pokój nr 07

tel. 56 45 14 439

email: franciszek.malinowski@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA

drukuj (WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA)

Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału

pokój nr 206

tel. 56 45 14 428

email: kazimierz.sobotka@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anna Łagoda - Zastępca Kierownika Wydziału

pokój nr 205

tel. 56 45 14 412

email: anna.lagoda@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anita Górska - Inspektor

pokój nr 207

tel. 56 45 14 429

email: anita.gorska@powiatgrudziadzki.pl

ochrona przyrody, łowiectwo

_____________________________________________________

Anna Wszołek - Inspektor

pokój nr 207

tel. 56 45 14 429

email: anna.wszolek@powiatgrudziadzki.pl

ochrona środowiska, odpady

_______________________________________________________

Oliwia Baranowska - pomoc administracyjna

pokój nr 203

tel. 56 45 14 414

email: oliwa.baranowska@powiatgrudziadzki.pl

rejestracja sprzętu pływającego, gospodarka wodna, rybactwo śródlądowe, leśnictwo

________________________________________________________

Ryszard Biskupiak - Inspektor

pokój nr 213

tel. 56 45 14 417

email: ryszard.biskupiak@powiatgrudziadzki.pl

pozwolenia na budowę

_____________________________________________________

Sabina Łazarska - Inspektor

pokój nr 204

tel. 56 45 14 420

email: sabina.lazarska@powiatgrudziadzki.pl

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

_____________________________________________________

Bartosz Zabrocki - Podinspektor

pokój nr 202

tel. 56 45 14 418

email: bartosz.zabrocki@powiatgrudziadzki.pl

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

_____________________________________________________

Roma Szada - Kleszczyńska - Referent

pokój nr 202

tel. 56 45 14 418

email: roma.szada@powiatgrudziadzki.pl

dzienniki budowy, zgłoszenia robót budowlanych

_____________________________________________________

Natalia Mechelewska - Piotrowiak - Inspektor

pokój nr 213

tel. 56 45 14 417

email: natalia.mechelewska@powiatgrudziadzki.pl

odszkodowania za zajęcie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych (ZRID), geologia, górnictwo

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

drukuj (WYDZIAŁ KOMUNIKACJI)

Marek Ziemer - Kierownik Wydziału

pokój nr 9

tel. 56 45 14 440

email: marek.ziemer@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Zbigniew Olech - Podinspektor

pokój nr 12

tel. 56 45 14 442

email: zbigniew.olech@powiatgrudziadzki.pl

odbiór dowodu rejestracyjnego, adnotacje GAZ, HAK, zgłoszenie sprzedaży

_____________________________________________________

Agnieszka Borkowska - pomocadministracyjna

pokój nr 12

tel. 56 45 14 442

email: agnieszka.borkowska@powiatgrudziadzki.pl

odbiór dowodu rejestracyjnego, adnotacje GAZ, HAK, zgłoszenie sprzedaży

_____________________________________________________

Krzysztof Golenia - Podinspektor

pokój nr 3

tel. 56 45 14 432

email: krzysztof.golenia@powiatgrudziadzki.pl

zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdów

_____________________________________________________

Katarzyna Kmiecik - Inspektor

pokój nr 11

tel. 56 45 14 411

email: katarzyna.kmiecik@powiatgrudziadzki.pl

organizacja ruchu, instruktorzy nauki jazdy, diagności, uprawnienia komunikacyjne

_____________________________________________________

Aneta Adamska - Inspektor

pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email: aneta.adamska@powiatgrudziadzki.pl

rejestracja, przerejestrowanie, wymiana dowodu, wyrejestrowanie - kasacja

_____________________________________________________

Małgorzata Konieczna - Buczkowska - Inspektor

Pokój nr 11

tel. 56 45 14 411

email: malgorzata.konieczna@powiatgrudziadzki.pl

uprawnienia do kierowania pojazdami

_____________________________________________________

Katarzyna Świątek - Podinspektor

Pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email: katarzyna.swiatek@powiatgrudziadzki.pl

rejestracja, przerejestrowanie, wymiana dowodu, wyrejestrowanie - kasacja

_____________________________________________________

Teresa Kleczewska - Inspektor

Pokój nr 7

tel. 56 45 14 448

email: teresa.kleczewska@powiatgrudziadzki.pl

transport publiczny

_____________________________________________________

Mirosława Bełkowska-Sawczuk - Pomoc Administracyjna

Pokój nr 6

tel. 56 45 14 430

email: miroslawa.belkowska-sawczuk@powiatgrudziadzki.pl

transport publiczny, licencje, zezwolenia

_____________________________________________________

Marta Cichoracka

Pokój nr 6

tel. 56 45 14 430

email: marta.cichoracka@powiatgrudziadzki.pl

transport publiczny, licencje, zezwolenia

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego:

Marek Kannenberg – podinspektor Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

Telefon kontaktowy:  56 45 144 09

e-mail: koordynator.dostepnosci@powiatgrudziadzki.pl

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSPEKCJE, SŁUŻBY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

drukuj (POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE)

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

pok. 117, 118, 119 i 120

tel./fax 56 46 229 39

tel. 56 45 14 434

e-mail: sekretariat@pcprgrudziadz.pl

www.pcprgrudziadz.pl

epuap: /PCPRGrudziadz/SkrytkaESP

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

drukuj (POWIATOWY ZARZĄD DRÓG)

ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz

tel./fax 56 46 482 57 (sekretariat),
tel. 56 46 487 74
 (księgowość)

email: sekretariat@pzdgrudziadz.pl  

strona PZD

http://pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info/

 

epuap: /PZD_Grudziadz/SkrytkaESP

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE

drukuj (ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE)

ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin

 
e-puap: /LasinZSP/SkrytkaESP

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

drukuj (POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO)

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
pok. 115

tel. kom.: 695 857 449

tel. (56) 45 14 433

 

pinbgrudziadz.rbip.mojregion.info

 

e-puap: /1hf5v7lf81/SkrytkaESP

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Adam Feldmann

pokój nr 214

tel. 56 45 14 426

email: adam.feldmann@powiatgrudziadzki.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 

w pokoju 214

 

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH-WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin

    Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie

    Wydrzno 13/1, 86-320 Łasin

    Tel./fax 56 468 93 07

    e-mail: sekretariat@copow-wydrzno.pl

    REGON  387457656

       NIP  8762494068   

    dyrektor: Izabela Przanowska     i.przanowska@copow-wydrzno.pl

    główny księgowy: Barbara Zając   b.zajac@copow-wydrzno.pl

    starszy referent: Beata Bukowska    b.bukowska@copow-wydrzno.pl

    referent ds. płac i kadr: Roksana Gumkowska   r.gumkowska@copow-wydrzno.pl

Godziny pracy Centrum:

- pn, śr, czw – 7:00 – 15:15

- wt – 7:00 – 16:15

- pt – 7:00 – 13:00

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Wydrznie, Wydrzno 13/2, 86-320 Łasin

Wydrzno 13/2, 86-320 Łasin

Tel.  504 329 673

Fax 56 468 93 07

e-mail: sekretariat@copow-wydrzno.pl

p.bielik@copow-wydrzno.pl

REGON  387746194

NIP   8762494714

dyrektor: Izabela Przanowska

starszy wychowawca - koordynator: Paulina Bielik

 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Wydrznie, Wydrzno 13/3, 86-320 Łasin

Wydrzno 13/3, 86-320 Łasin

Tel.  504 329 674

Fax 56 468 93 07

e-mail: sekretariat@copow-wydrzno.pl

g.nowek@copow-wydrzno.pl

REGON  387746350

NIP  8762494720

dyrektor: Izabela Przanowska

starszy wychowawca - koordynator: Grażyna Nowek

 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 3A, 86-320 Łasin

Tel.  56 468 13 78

Fax  56 468 93 07

e-mail: sekretariat@copow-wydrzno.pl

j.dudek@copow-wydrzno.pl

REGON  387746449

NIP  8761978054

dyrektor: Izabela Przanowska

starszy wychowawca - koordynator: Joanna Dudek