Wydział Geodezji i Nieruchomości

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wniosek o wydanie informacji dotyczącej odrębnego oznaczenia w operacie ewidencji gruntów nieruchomości

Wniosek o odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej