Transport - Licencje/Zezwolenia

Informacja

W związku z pytaniami właścicieli pojazdów osobowych o możliwość nabycia nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu, której obowiązek umieszczenia na pojeździe wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska      z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (Dz.U. z 2022 r., poz. 845), uprzejmie informujemy, że strefę czystego transportu może ustanowić rada gminy obejmująca drogi, których zarządcą jest gmina.

Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, jeżeli taka strefa czystego transportu zostanie ustanowiona.


 

UWAGA PRZEWOŹNICY DROGOWI!

W świetle art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz.209) w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek  zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy liczonym od dnia  1 marca 2022 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami obowiązującymi w transporcie drogowym pod pozycją ponieżej „najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi”

 

 

Uwaga Przewoźnicy - zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego

  • autor: Mirosława Bełkowska-Sawczuk, data: 2023-03-28

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2. Zaświadczenie na potrzeby własne

3. Pośrednictwo przy przewozie rzeczy

4. Licencja - taxi

5. Wniosek na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

6. Zezwolenie kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

7. Zezwolenie kat. II/III/IV na przejazd pojazdu nienormatywnego

8. Wniosek o zmianę treści posiadanego uprawnienia

9. Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolności finansową na zgłoszone pojazdy

11. Informacja RODO

12. Zał. Wykaz taboru - dotyczy przewozu drogowego na potrzeby własne

14. Zał. Wykaz taboru - dotyczy przewozu osób i pośrednictwa

15. Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia za rok poprzedni - UWAGA! - oświadczenie składane w terminie do 31.03.2024 za rok 2023

16.Wniosek przedłożenie zabezpieczenia finansowego

  • autor: Klaudia Gebauer, data: 2022-09-09

17. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów

  • autor: Klaudia Gebauer, data: 2022-09-09

18. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego.

  • autor: Marta Cichoracka, data: 2023-02-21

 

TRANSPORT PUBLICZNY

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przejazd autobusami komunikacji powiatowej

OŚWIADCZENIE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA