Wydział Środowiska i Budownictwa

W procesie budowlanym zaczęły obowiązywać nowe wzory wniosków. Więcej informacji na stronie internetowej 

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy

Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie domu

Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji