Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie

Na dworze coraz piękniej, a budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej pnie się wzwyż. Na dniach zostanie zrobione podłączenie kanalizacyjne, a później pierwsze ściany nowego domu dla dzieci.

Prace budowlane Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie

Trwają prace nad budową Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie. Na miejscu czekają już materiały do wybudowania murów nowego domu dla dzieci, a grunt przygotowywany jest pod wylanie fundamentów.

Uroczystość ,,wkopania pierwszej łopaty"

Dzisiaj z udziałem Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego odbyła się uroczystość ,,wkopania pierwszej łopaty’’ na placu budowy nowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie.

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie ruszyła????
Na zdjęciach widać pierwsze efekty prac budowlanych???? podłoże jest przygotowywane pod fundamenty nowego domu???? dla dzieci z placówki w Białochowie????

Przekazanie terenu pod budowę placówki

Oficjalnie przekazaliśmy teren pod budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie. 

Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Dzisiaj (3 stycznia 2022 r.) podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Grudziądzkim, a firma ART – SERVICE Łukasz Lewalski z siedzibą w Zbicznie na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. Szacowany termin prac to 10 miesięcy.

Całkowity koszt budowy wynosi: 1 705 359,03 zł

  • autor: Klaudia Gebauer, data: 2022-01-03
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5

Informacja o projekcie

wfc4Wd7hOk9NQAAAABJRU5ErkJggg==

Projekt „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie”

Projekt Nr: RPKP.06.01.02.-04-0017/20-00/

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie

Beneficjent projektu:

  • Powiat Grudziądzki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 20.04.2020 r. – 30.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 542 560,89 zł

Kwota dofinansowania UE (EFRR): 1 311 176,75 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprzez budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie grudziądzkim.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania 14 nowych miejsc dla dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Projekt zakłada budowę budynku przeznaczonego na funkcję Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w miejscowości Łasin wraz z altaną, ogródkiem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Budynek przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty:

1) liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

2) liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.

3) liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych  na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 14 osób.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2021-09-30