„Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Dostawa i montaż platformy przyschodowej

W ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” firma lifts4U Konrad Mrówka dostarczyła platformę przyschodową o wartości 34 317,00 zł.

Platforma została zamontowana przy wejściu do sali konferencyjnej, by ułatwić do niej dostęp osobom niepełnosprawnym.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-04-04

Informacja o projekcie

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Projekt pod nazwą: „Dostępna przestrzeń publiczna”

Beneficjent: Powiat grudziądzki

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON (80% wydatków kwalifikowalnych projektu, 20% wkład własny Powiatu Grudziądzkiego)

Kwota dofinansowania:  158 240,00 zł

Całkowita wartość projektu: 197 800,00 zł

 

Cel projektu: pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy usuwanie barier w życiu codziennym, przestrzeni publicznej, w dostępie do usług.

 

Opis realizacji projektu:

W ramach projektu Powiat Grudziądzki podejmie działania dotyczące wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym poprzez:

- zapewnienie dostępu do Sali konferencyjnej poprzez montaż platformy przyschodowej  oraz wymianę trudnych do pokonania drzwi wewnętrznych prowadzących do pomieszczeń,

- przystosowanie pomieszczenia – toalety dla osób niepełnosprawnych, wolnej od barier i przeszkód, wyposażonej w niezbędne akcesoria (uchwyty, poręcze),

- zakup krzeseł ewakuacyjnych służących do ewakuacji osób z trudnościami w poruszaniu się w przypadku sytuacji pożaru lub innej sytuacji kryzysowej,

- zakup i montaż planów tyflograficznych umożliwiających  zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń w urzędzie wraz z opisem zakresu świadczonych usług.