Ostrzeżenia

Apel do hodowców trzody chlewnej

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK, data: 2022-07-06

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minnimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK, data: 2022-07-06

ASF - Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2021/1268

Informacja w związku z  Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1268 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń teren powiatów grudziądzkiego ziemskiego i Grudziądza grodzkiego znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami I - niebieski.

Informacje szczegółowe:

https://piw.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/informacja-w-zwiazku-z-rozporzadzeniem-wykonawczym-ue-2021-1268.html

 

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK

Informacja w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu chełmińskiego, wąbrzeskiego, toruńskiego i grudziądzkiego

  • SKM_C224e21012613531
  • SKM_C224e21012613532