Ostrzeżenia

ASF-informacja

Zgodnie z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii, w związku z wystąpieniem na terenie powiatu kwidzyńskiego czterdziestego szóstego ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików w roku 2024 zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, gmina Łasin, gmina Rogóźno i część gminy Grudziądz położona na północ od granicy powiatu miejskiego Grudziądz tj. Dusocin, Leśniewo, Lisie Kąty, Mokre, Nowa Wieś, Parski, Świerkocin, Wielki Wełcz, Zakurzewo to obszar objęty ograniczeniami II stopnia. Pozostała część powiatu grudziądzkiego pozostaje w obszarze objętym ograniczeniami I stopnia.

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK, data: 2024-05-08

Apel do hodowców trzody chlewnej

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK, data: 2022-07-06

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minnimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK, data: 2022-07-06

ASF - Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2021/1268

Informacja w związku z  Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1268 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń teren powiatów grudziądzkiego ziemskiego i Grudziądza grodzkiego znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami I - niebieski.

Informacje szczegółowe:

https://piw.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/informacja-w-zwiazku-z-rozporzadzeniem-wykonawczym-ue-2021-1268.html

 

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK

Informacja w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu chełmińskiego, wąbrzeskiego, toruńskiego i grudziądzkiego

  • SKM_C224e21012613531
  • SKM_C224e21012613532