Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne 

Zjawisko: Silny wiatr/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.05.2022 do godz. 21:00 dnia 27.05.2022 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami burze.       

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 44.

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK

ASF - Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2021/1268

Informacja w związku z  Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1268 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń teren powiatów grudziądzkiego ziemskiego i Grudziądza grodzkiego znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami I - niebieski.

Informacje szczegółowe:

https://piw.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/informacja-w-zwiazku-z-rozporzadzeniem-wykonawczym-ue-2021-1268.html

 

  • autor: Marek Kannenberg - PCZK

Informacja w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu chełmińskiego, wąbrzeskiego, toruńskiego i grudziądzkiego

  • SKM_C224e21012613531
  • SKM_C224e21012613532