Dostępny samorząd - granty

Zakończenie projektu „Dostępny samorząd – granty” pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych”

Zakończenie projektu „Dostępny samorząd – granty” pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych”

Całkowita wartość projektu wyniosła 84 069,41 zł

Kwota dofinansowania wynosiła 84 069,41 zł

Powiat Grudziądzki w ramach przedsięwzięcia grantowego zamontował platformę przyschodową, wymienił i zamontował lekkie, wahadłowe drzwi wejściowe wewnętrzne. W celu zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, Powiat zakupił i zamontował tablice z informacją pisaną i piktograficzną oraz oznaczył ciągi komunikacyjne i pomieszczenia alfabetem Braille’a. W ramach projektu na stronie internetowej powiatu grudziądzkiego została zamieszczona informacja o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Powiat Grudziądzki poprawił dostępność usług w swoich jednostkach organizacyjnych poprzez zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu i Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. Ponadto została zakupiona pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących. Wprowadzone zmiany znacząco poprawiły dostępność usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności. Nastąpiło poprawienie dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób słabo widzących i osób słabosłyszących oraz z problemem poznawczym.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2023-09-06
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 372153940_1249465105717754_5933431834483567615_n

Informacja o projekcie

 

 

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Tytuł przedsięwzięcia: „Poprawa dostępności do usług publicznych”

Beneficjent projektu:

  • Powiat Grudziądzki

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 84 069,41 zł

Kwota dofinansowania: 84 069,41 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego. Wpłynie to na poprawę dostępności usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności. Realizacja przedsięwzięcia zapewni znaczącą poprawę w zakresie dostępności usług Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Opis realizacji przedsięwzięcia grantowego: Planowany jest montaż platformy przyschodowej, wymiana i montaż drzwi wejściowych, zakup tablic z informacją pisaną i piktograficzną oraz oznakowanie alfabetem Braille’a, zamieszczenie na stronie internetowej elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Ponadto powiat jako wnioskodawca zamierza poprawić dostępność usług  w swoich jednostkach organizacyjnych poprzez zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie. Zostanie zakupiona także pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.

 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2022-11-29