Wydział Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego

WNIOSEK O PRZYZNANIE HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO/ UDZIAŁU W KOMITECIE HONOROWYM

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-01-24

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2024-01-24

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę

Wzory wniosków - Sport

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków