Wydział Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę

Wzory wniosków - Sport

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków