Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo

flaga i godło

W dniu 06.04.2022 r. zawarto umowę na realizację II etapu inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19”.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Wartość robót drogowych w II etapie przebudowy wyniesie zgodnie z umową 2.570.910,92 zł. Termin wykonania zadania – do dnia 6 sierpnia 2022 r.

Powiat Grudziądzki otrzyma w roku 2022 na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.171.805,00 zł.

Inwestycja ta, stanowi kontynuację  projektu, którego realizację rozpoczęto w roku 2021.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

 

  • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2022-04-14

“Remont  drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

“Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty”

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

"Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo od km 0+000 do km 1+000"

W dniu 18 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania ...

"Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo Szlacheckie-Plesewo od km 1+000 do km 1+865"

W dniu 28 października 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania

"Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128"

W dniu 28 października 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania

“Przebudowa  drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo” 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

“Remont  drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać"

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

“Przebudowa  drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo od km 5+644 do km 6+530"

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo od km 5+644 do km 6+530, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.