Ustawowe ulgi i ceny biletów

Ulgi w komunikacji powiatowej i ceny biletów 2024

WYKAZ ULG USTAWOWYCH

Uprawniona grupa osób

Wysokość ulgi [%]

bilet

jednorazowy

miesięczny

Posłowie i senatorowie

bezpłatnie

x

Dzieci do lat 4 niezajmujące oddzielnego miejsca

100

x

Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonujący czynności służbowe
związane z ochroną szlaków komunikacyjnych

100

x

Przewodnik oraz opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo inwalidzie

wojennemu/wojskowemu I grupy (tylko wraz z tą osobą)

95

x

Osoby niewidome, jeśli zostały uznane za niezdolne do samodzielnej
egzystencji

93

93

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne*

78

78

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (tylko wraz z dzieckiem

lub przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu – na podstawie stosownego zaświadczenia z placówki)*

78

x

Dziecko do lat 4 zajmujące oddzielne miejsce

78

x

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, celni w czasie wykonywania czynności służbowych

78

x

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

78

x

Żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

78

x

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające ten obowiązek

w formach równorzędnych

78

x

Inwalidzi wojenni/wojskowi I grupy i cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

78

x

Kombatanci

51

x

Studenci do ukończenia 26. roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów

pracowników służb społecznych, doktoranci do ukończenia 35. roku życia

x

51

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy)

49

49

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej

lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat

x

49

Osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37

37

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

37

x

Inwalidzi wojenni i wojskowi (inni niż I grupy), weterani działań poza granicami państwa

37

x

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych / Nauczyciele akademiccy

x

33

 

UPRAWNIENIA POWIATOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 

 

Lp.

 

 

Grupa pasażerów

Wysokość ulgi przy przejazdach na podstawie biletów

Bilety jednorazowe

Bilety miesięczne

1

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

- dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby i jej wiek

 

 

Bezpłatne

 

 

Nie dotyczy

 

2

Zasłużeni honorowi dawcy krwi

– kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości innych jej składników;

- mężczyźni, którzy oddali w dowolnym czasie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

- legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi według wzoru odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi wraz z dokumentem ze zdjęciem

 

 

 

 

 

Bezpłatne

 

 

 

 

Nie dotyczy

3

Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych wraz z osobami wspólnie podróżującymi w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym – każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu

- ważny dowód rejestracyjnych oraz dokument tożsamości

 

 

 

Bezpłatne

 

 

Nie dotyczy

4

Wolontariusz akcji charytatywnych

- legitymacja albo zgoda wydana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego

 

 

Bezpłatne

 

Nie dotyczy

5

Posiadacze Karty Dużej Rodziny

- Karta Dużej Rodziny oraz dokument tożsamości

 

 

 

36%

 

36%

6.

Obywatele Ukrainy

- dokument potwierdzający status uchodźcy wojennego,

- zaświadczenie (identyfikator) wydany przez organizatora,

- oświadczenie rodzica lub opiekuna*

 

 

Bezpłatne

 

Nie dotyczy

 

WYKAZ CEN BILETÓW

BILETY JEDNORAZOWE

Lp.

Obszar obowiązywania biletu jednorazowego

Cena biletu normalnego w zł

Wysokość ulgi

33%

37%

49%

51%

78%

93%

95%

100%

1.

gmina Grudziądz do gminy – miasto Grudziądz – gmina Grudziądz

3,80

2,55

2,39

1,94

1,86

0,84

0,27

0,19

0,00

2.

na terenie gminy Grudziądz

1,00

0,67

0,63

0,51

0,49

0,22

0,07

0,05

0,00

3.

gmina i miasto Radzyń Chełmiński – Grudziądz – gmina i miasto Radzyń Chełmiński

4,60

3,08

2,90

2,35

2,25

1,01

0,32

0,23

0,00

4.

na terenie gminy i miasta Radzyń Chełmiński

2,30

1,54

1,45

1,17

1,13

0,51

0,16

0,12

0,00

5.

gmina Gruta – Grudziądz – gmina Gruta

4,20

2,81

2,65

2,14

2,06

0,92

0,29

0,21

0,00

6.

na terenie gminy Gruta

2,10

1,41

1,32

1,07

1,03

0,46

0,15

0,11

0,00

7.

gmina Świecie nad Osą – Grudziądz – gmina Świecie nad Osą

5,80

3,89

3,65

2,96

2,84

1,28

0,41

0,29

0,00

8.

na terenie gminy Świecie nad Osą

2,30

1,54

1,45

1,17

1,13

0,51

0,16

0,12

0,00

9.

gmina i miasto Łasin – Grudziądz – gmina i miasto Łasin

6,00

4,02

3,78

3,06

2,94

1,32

0,42

0,30

0,00

10.

na terenie miasta i gminy Łasin

4,00

2,68

2,52

2,04

1,96

0,88

0,28

0,20

0,00

11.

Świecie nad Osą – Łasin – Świecie nad Osą

5,80

3,89

3,65

2,96

2,84

1,28

0,41

0,29

0,00

12.

na terenie gminy – miasto Grudziądz wszystkie linie powiatowe

3,80

2,55

2,39

1,94

1,86

0,84

0,27

0,19

0,00

 

BILETY MIESIĘCZNE

Lp.

Obszar obowiązywania biletu miesięcznego

Cena biletu normalnego w zł

Wysokość ulgi

33%

37%

49%

78%

93%

95%

100%

1.

gmina Grudziądz do gminy – miasto Grudziądz – gmina Grudziądz

84,00

56,28

52,92

42,84

18,48

5,88

4,20

0,00

2.

gmina i miasto Radzyń Chełmiński – Grudziądz – gmina i miasto Radzyń Chełmiński

140,00

93,80

88,20

71,40

30,80

9,80

7,00

0,00

3.

gmina Gruta – Grudziądz – gmina Gruta

150,00

100,50

94,50

76,50

33,00

10,50

7,50

0,00

4.

gmina Świecie nad Osą – Grudziądz – gmina Świecie nad Osą

185,00

123,95

116,55

94,35

40,70

12,95

9,25

0,00

5.

gmina i miasto Łasin – Grudziądz – gmina i miasto Łasin

160,00

107,20

100,80

81,60

35,20

11,20

8,00

0,00

6.

na terenie miasta i gminy Łasin

128,00

85,76

80,64

65,28

28,16

8,96

6,40

0,00

7.

Świecie nad Osą – Łasin – Świecie nad Osą

185,00

123,95

116,55

94,35

40,70

12,95

9,25

0,00

 

BILETY GRUPOWE

 

Lp.

Nazwa biletu

Obszar ważności

Cena biletu grupowego w zł

 
 

1.

Grupowy (zorganizowana grupa do 20 osób)

gmina Grudziądz – miasto Grudziądz – gmina Grudziądz

20,00

 

2.

Grupowy (zorganizowana grupa od 21 do 30 osób)

gmina Grudziądz – miasto Grudziądz – gmina Grudziądz

30,00

 

3.

Grupowy (zorganizowana grupa do 30 osób)

na terenie gminy Grudziądz

10,00

 

4.

Grupowy (zorganizowana grupa do 20 osób)

miasto i gmina Radzyń Chełmiński – miasto Grudziądz – miasto i gmina Radzyń Chełmiński

20,00

 

5.

Grupowy (zorganizowana grupa od 21 do 30 osób)

miasto i gmina Radzyń Chełmiński – miasto Grudziądz – miasto i gmina Radzyń Chełmiński

30,00

 

6.

Grupowy (zorganizowana grupa do 30 osób)

na terenie gminy Radzyń Chełmiński

10,00

 

7.

Grupowy (zorganizowana grupa do 20 osób)

gmina Gruta – miasto Grudziądz – gmina Gruta

20,00

 

8.

Grupowy (zorganizowana grupa od 21 do 30 osób)

gmina Gruta – miasto Grudziądz – gmina Gruta

30,00

 

9.

Grupowy (zorganizowana grupa do 30 osób)

na terenie gminy Gruta

10,00

 

10.

Grupowy (zorganizowana grupa do 20 osób)

gmina Świecie nad Osą - miasto Grudziądz – gmina Świecie nad Osą

20,00

 

11.

Grupowy (zorganizowana grupa od 21 do 30 osób)

gmina Świecie nad Osą - miasto Grudziądz – gmina Świecie nad Osą

30,00

 

12.

Grupowy (zorganizowana grupa do 30 osób)

na terenie gminy Świecie nad Osą

10,00

 

13.

Grupowy (zorganizowana grupa do 20 osób)

miasto i gmina Łasin – miasto Grudziądz – miasto i gmina Łasin

20,00

 

14.

Grupowy (zorganizowana grupa od 21 do 30 osób)

miasto i gmina Łasin – miasto Grudziądz – miasto i gmina Łasin

30,00

 

15.

Grupowy (zorganizowana grupa do 30 osób)

na terenie miasta i gminy Łasin

10,00

 

 

  • autor: Teresa Kleczewska, data: 2024-01-03