Inwestycje

Remont dróg powiatowych

Trwają zaawansowane prace remontów dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej. Zadanie realizowane jest na 13 odcinkach dróg o łącznej długości 7346 m. Wykonywane prace polegają w szczególności na ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, ścince i utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu zjazdów do nieruchomości.

Właśnie ruszyły kolejne inwestycje przebudowy i remontów naszych dróg

Na drodze nr 1353C Białochowo - Szembruczek trwają prace przygotowawcze tj. usuwanie zadrzewień. Firma STRZELBUD z Kwidzyna przebuduję 420 m tej drogi zgodnie z umową do 18 października

Rada Budowy

W związku z trwającymi inwestycjami i remontami dróg powiatowych, w ubiegły czwartek (10 czerwca br.) odbyły się cztery Rady Budowy. Kierownik PZD Rafał Zieliński, Z-ca Kierownika PZD Jakub Tadych i specjalista PZD Dariusz Leniak w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru dokonali odbioru technicznego remontowanego odcinka drogi 1368C Szembruczek - Nowe Mosty.

Rozpoczęły się przebudowy i remonty na drogach powiatu.

Zgodnie z wcześniejszym planem planujemy zmodernizować ponad 5,5 km dróg.

Prace rozpoczęte

W tym tygodniu rozpoczęliśmy prace pomiarowe przygotowujące do remontu trzeciego odcinka drogi powiatowej Szembruczek - Nowe Mosty (nr 1368C). Wykonawca zadania firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa przystąpiła do prac ziemnych. Modernizacja ostatniego już etapu drogi wyniesie 1160 m. Łączna długość całej drogi łączącej DK16 z drogą powiatową Łasin-Gardeja to 5900 m. Planowany termin ostatecznego zakończenia prac wyznaczony jest do dnia 8 lipca 2021 r. Jak informowaliśmy wcześniej Powiat Grudziądzki uzyskał na tą inwestycję środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”

Powiat Grudziądzki  w dniu 28 grudnia 2020 r. podpisał aneks do umowy numer 00223-65151-UM0200164/18 z dnia 27 września 2018 r. o przyznaniu pomocy  dla zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”