Transport publiczny

Z dniem 03.01.2022 roku Powiat Grudziądzki staje się organizatorem publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Z dniem 03.01.2022 roku Powiat Grudziądzki staje się organizatorem publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Operatorem przewozów powiatowych jest firma Irex-Trans Sp. z o.o.

 

Bilety miesięczne na komunikację powiatową można nabyć w punkcie sprzedaży Stacji Paliw przy ul. Rapackiego/Intermarche od 3 stycznia 2022 r.

Bilety jednorazowe nabywa się wyłącznie u kierowcy autobusu.

Bilety komunikacji powiatowej obowiązują wyłącznie na liniach powiatowych.

Bilety jednorazowe komunikacji miejskiej nie obowiązują w przewozach powiatowych.

Pasażerowie posiadający bilety okresowe komunikacji miejskiej mogą korzystać z komunikacji powiatowej w granicach administracyjnych gminy – miasto Grudziądz.

W komunikacji powiatowej obowiązują ustawowe ulgi do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Pasażer posiadający ulgę w przejazdach zobowiązany jest posiadać dokument (zaświadczenie),
z którego będzie wynikać uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

 

Cennik biletów komunikacji powiatowej i wykaz obowiązujących ulg znajduje się na stronie Powiatu Grudziądzkiego w zakładce „Ceny biletów”. Klikając w poniższy link, zostaniecie Państwo do nich bezpośrednio przekierowani –

 https://www.powiatgrudziadzki.pl/507,ceny-biletow

  • autor: Teresa Kleczewska, data: 2021-12-31

Pytania dotyczące funkcjonowania Komunikacji Powiatowej od 3.01.2022r.

  • autor: Teresa Kleczewska, data: 2021-12-31

Powiatowy Transport Publiczny - umowy podpisane‼️

20 grudnia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego zostały podpisane umowy na świadczenie Powiatowego Transportu Publicznego oraz umowy w sprawie pomocy finansowej z gmin, na terenie których będzie od 3 stycznia 2022 roku funkcjonował transport powiatowy W spotkaniu udział wzięli: Starosta Adam Olejnik, Wicestarosta Marcin Dziadzio, Skarbnik Powiatu Grażyna Kalita, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz wraz ze Skarbnikiem Małgorzatą Sołtys, Burmistrz Radzynia Chełmińskiego Krzysztof Chodubski, Zastępca Wójta Gminy Gruta Tomasz Groszewski wraz ze Skarbnikiem Haliną Saucha. Operatora przewozów powiatowych reprezentowała Marzena Biały - Prokurent i Dyrektor spółki IREX-TRANS, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.