Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja NPP

INFORMUJĘ, IŻ OD DNIA 12.01.2022 r. do 21.01.2022 r. ZAPISY NA PORADY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ BĘDĄ ODBYWAĆ

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO / NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Kto może skorzystać? Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie....

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniach od 23 grudnia 2021 r. do 31.12.2021 r.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-12-20

Informacja NPP

Informuję, iż wyjątkowo w dniu 15.12.2021 r. dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbędzie się w godzinach od 14:00 do 18:00. 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-12-13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-12-10

Informacja

Informuję, iż wyjątkowo w dniu 27.10.2021 r. dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbędzie się w godzinach od 12:00 do 16:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-10-26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art.. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz.1038, poz.1243 oraz poz.1535) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz.945) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-10-21

Informacja

 W dniu 1 października 2021 r. wyjątkowo odbędzie się  w godzinach 8:30-10:30 oraz 14:00-16:00 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-09-29

Informacja

Dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 8 września 2021 r. odbywać się będzie w godzinach 12:00-14:00 oraz 14:00-16:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-09-07

Informacja

Dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 3 września 2021 r. odbywać się będzie w godzinach 9:00-12:00 oraz 14:00-15:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-31

Informacja

W dniu dzisiejszym tj. 31.08.2021 r. dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbędzie się w godzinach 8:00-12:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-31

UCHWAŁA Nr 86/72/2021 ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-08-24

KOMUNIKAT

Starosta Grudziądzki informuje, iż od dnia 4 sierpnia 2021 r., zostają zmienione godziny otwarcia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-04

Informacja

W dniach 5.08.-18.08 zapisy na wizytę na Nieodpłatną Pomoc Prawną odbywać się będą pod nr telefonu 56 45 14 400

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-03

KOMUNIKAT

Starosta Grudziądzki informuje, iż od dnia 9 lipca 2021 r., zostają zmienione godziny otwarcia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Punkt w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu – rejestracja pod nr tel. 56 45 14 408
w godzinach 7:30 -15:30 w poniedziałek. środa. i czwartek.; w godzinach 7:30-17:00 we wtorek. oraz w godzinach. 7:30-14:00 w piątek.

 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-07-09

KOMUNIKAT

Od 21 czerwca 2021 r. wracają stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich Starosta Grudziądzki informuje, iż od dnia 21 czerwca 2021 r., zostają otwarte dla mieszkańców stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich. Przypomnijmy, że
w związku z pandemią koronawirusa porady były udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

 

 

Zapisy na wizytę pod nr tel. 56 45 14 408 w godz. 7:30 – 14:30

 

DNI I GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00

Wtorek w godz. 10:00 – 14:00

Środa w godz. 13:00 – 17:00

Czwartek w godz. 14:00 – 18:00

Piątek w godz. 10:00 – 12:00

                          15:00 – 17:00

 

Dodatkowo uruchomione zostały kanały informacyjne:

- https://www.youtube.com/StowarzyszenieOVUM 

- https://ovum.org.pl/category/edukacja-prawna/publikacje 

- https://www.facebook.com/stowarzyszenie.ovum 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-05-03
 • ulotka-grudziądzki-2021

Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa 2021

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-01-13

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Starosta Grudziądzki informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r., do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

WYNIK OTWATREGO KONKURSU OFERT 2020

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2021 Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

 • pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 1. Małomłyńska 1

86 – 300 Grudziądz

 • faxem:

nr faxu: 56 45 14 401

 • za pośrednictwem wiadomości e – mail:

bip@powiatgrudziadzki.pl

od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 9 września 2020 r.

 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2020-08-21

Informacja

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

BIULETYN PRAWNY nr 2(14)/2020

Poradnik - upadłość konsumencka

Zmiana dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniu 6 lipca 2020 r.

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniu 6 lipca 2020 r. został odwołany – odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w godz. 9-14.

 • autor: Adam Feldmann, data: 2020-07-01

Informacja - harmonogram wykładów on-line

Zgodnie z ofertą, w ramach edukacji prawnej Fundacja Togatus Pro Bono realizuje konwersacje/ warsztaty i szkolenia z zakresu instrumentów oraz środków praw i wolności adresowane do mieszkańców i organizacji pozarządowych.

INFORMACJA

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej przesyłając SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM pocztą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres bip@powiatgrudziadzki.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Biuletyn NPP nr 1/2020

Do odwołania pomoc prawna wyłącznie środkami komunikacji na odległość

Starosta grudziądzki informuje, że zawieszenie udzielania osobiście nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość obowiązuje do odwołania.

KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 punkty nieodpłatnej pomocy informujemy ...

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2020

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2020

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2019 na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

W dniu 27 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęło 6 ofert. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyznał Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie dotację w wysokości 64.020,00 zł na realizację zadania publicznego Powiatu  Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Termin realizacji zadania publicznego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Poniżej zamieszczono treść Uchwały nr 28/82/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2019-11-29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

W dniu 23 października 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 24/68/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 24/68/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

Druk do pobrania – druk oferty.

Załączniki:

 • Uchwała Nr 24/68/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2019-10-25

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2019 Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa.

Biuletyn Fundacji Togatus Pro Bono nr 2/2019

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej powstał kolejny numer biuletynu Fundacji Togatus Pro Bono

Poradnik cz.2 – Środki ochrony wolności i praw

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, w miesiącu maju 2019 r., została opracowana II część Poradnika w formie pdf, poświęconego środkom ochrony praw i wolności oraz umieszczony na stronie domowej Fundacji Togatus Pro Bono, z możliwością nieodpłatnego pobierania, link poniżej;

http://fundacja.togatus.pl/poradnik-cz-2-srodki-ochrony-wolnosci-praw/

 • autor: Anna Łagoda, data: 2019-06-04

PORADNIK: ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, w miesiącu kwietniu 2019 r., został opracowany Poradnik w formie pdf poświęcony środkom ochrony praw i wolności oraz umieszczony na stronie domowej Fundacji Togatus Pro Bono, z możliwością nieodpłatnego pobierania, link poniżej;

http://fundacja.togatus.pl/poradnik-srodki-ochrony-praw-wolnosci/

 • autor: Anna Łagoda, data: 2019-04-26

ZMIANA GODZIN ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKCIE MOBILNYM PROWADZONYM PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Do Starosty Grudziądzkiego wpłynęły wnioski o zmianę godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z czterech gmin powiatu grudziądzkiego. Burmistrzowie oraz wójtowie wskazali na zainteresowanie mieszkańców gmin poradami prawnymi świadczonymi w godzinach popołudniowych.

 

W związku z powyższym od dnia 8 kwietnia 2019 r. zostanie wprowadzona zmiana godzin świadczenia nieodpłatnych porad prawnych w poszczególnych gminach powiatu grudziądzkiego.

Harmonogram punktu mobilnego prowadzonego przez organizację pozarządową Togatus Pro Bono od 8 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

 • autor: Anna Łagoda, data: 2019-04-08

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Już od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2019 Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Składanie ofert w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ofertę realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego Uchwałą Nr 53/56/2017 ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo?

Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert z na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

 

W dniu 10 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 38/66/2016 zatwierdził wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową jednego mobilnego punktu na terenie Powiatu Grudziądzkiego w 2017 r.

 

Szczegółowe informacje – w załączniku do uchwały

 

 

     STAROSTA

/-/ Edmund Korgol

 • autor: Agnieszka Zawadka, data: 2016-11-21

Ogłoszenie

W dniu 12 października 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 37/58/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 z zakresu:

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 37/58/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy wzór oferty i sprawozdania (do pobrania poniżej).

- uchwała Nr 37/58/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 października 2016 r. wraz z załącznikiem

- druk oferty – wzór (doc),

 • autor: Agnieszka Zawadka, data: 2016-10-13

Wyniki

Wyniki otwartego konkursu ofert z na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członów komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie

W dniu 20 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 20/61/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa