Nieodpłatna pomoc prawna

Edukacja prawna

kAAAAASUVORK5CYII=

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GRUDZIĄDZKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych Stowarzyszenie Sursum Corda przekazuje Państwu NIEODPŁATNIE:

ü  kwartalnik / e-gazetkę prawną pn. Odpowiedzialność obywatelska (z opcją wydruku)

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.

Działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:  

·        Facebook - www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda 

·        Tik Tok - www.tiktok.com/@edukacjaprawna  

·        Instagram - www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda 

·        Serwis - www.pomocprawna.sc.org.pl, z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną 

·        infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994 

·        całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2024-06-20

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2024-02-26

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2024

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 56 45 14 408; 56 45 14 400

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2024

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

2024 r.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

adwokat                                         Maciej Zieliński

-------

------

-----

-----

09:00-13:00

radca prawny                                              Przemysław Szczepanowski

08:30-10:30

-----

08:30-12:30

10:00-14:00

-----

adwokat                               Ryszard Kurek

15:00-17:00

14:00-18:00

-----

-----

-----

 

Lp.

Adres punktu

dzień

godziny

1.

Gminny Ośrodek Kultury Świecie nad Osą,
Świecie nad Osą 112, 86-341 Świecie nad Osą

poniedziałek

10:00-14:00

2.

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

wtorek

12:00-16:00

3.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Łasinie ul. M. C. Skłodowskiej

środa

08:00-12:00

4.

Gminny Ośrodek Kultury Rogóźno

Rogóźno 91c, 86 - 318 Rogóźno 

czwartek

15:00-19:00

5.

Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244,  86-330 Gruta

piątek

7:30-11:30

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-12-29

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, lub  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

W dniu 28 listopada 2023 r.. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyznał Stowarzyszeniu Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu dotację  w wysokości 68.245,32 zł na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Termin realizacji zadania publicznego od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Poniżej zamieszczono treść Uchwały nr 169/279/2023 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-11-28

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

UCHWAŁA Nr 164 /266 /2023ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-10-24

Wykaz dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Grudziądzkiego w 2023 r.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-08-17

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-07-24

Informacja NPP

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GRUDZIĄDZKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.


Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla
Powiatu podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2023 r. znajdą Państwo m.in.:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Podejmowanie pracy sezonowej”),

- Artykuły prawne (m.in.: „Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej”, „Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?”), - Słuchowiska prawne/podcasty („Pojęcia prawnicze, które warto znać – zwłoka a opóźnienie, umowa zlecenie a umowa o dzieło, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy”, „Czym różni się rozwód od separacji”),

- Poradniki prawne („Nabycie i zbycie pojazdu – o czym należy pamiętać”, Świadczenia rodzinne”, „E-dowód, profil zaufany, podpis kwalifikowany”, „Dziedziczenie – rodzaje i tryby”),

- Informator dla cudzoziemców (w 4 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim
i ukraińskim).


Na stronie znajdą Państwo również
szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania
z nieodpłatnej pomocy, wraz z ulotką i plakatem promocyjnym.

Ponadto Stowarzyszenie Sursum Corda zachęca do śledzenia - na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikuje m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-06-21

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat GRUDZIĄDZKI,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat GRUDZIĄDZKI,
w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców
w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Sursum Corda prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego też zostały umieszczone  DARMOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE na stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla
Powiatu podstronie projektowej.

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-grudziadzki-2023/

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych znajdą Państwo m.in.:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Zakupy i sprzedaż w Internecie”),

- Artykuły prawne (m.in.: „Prawo do renty rodzinnej”, „Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy”), - Słuchowiska prawne/podcasty („Zasiedzenie nieruchomości”, „Zaliczka, a zadatek”)

 

Na stronie znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania
z nieodpłatnej pomocy, wraz z ulotką i plakatem promocyjnym.

Ponadto zachęcamy do śledzenia Sursum Corda - na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

 

 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-03-31

Informacja o zmianie godzin dyżurów od dnia 1.03.2023 r.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-03-02

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) – przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-01-05

Wykaz dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Grudziądzkiego w 2023 r.

Wykaz dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Grudziądzkiego w 2023 r.

 

NIEODPŁATANA POMOC PRAWNA W ROKU 2023

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

2023 r.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

adwokat                                         Maciej Przybył

14:00-15:00

 

08:00-10:00

16:30-18:30

 

radca prawny                                              Przemysław Szczepanowski

8:15-10:15

8:15-12:15

 

 

8:15-12:15

adwokat                               Piotr Cybulski

15:00-16:00

 

14:30-16:30

14:30-16:30

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W ROKU 2023

Lp.

Adres punktu

dzień

godziny

1.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Łasinie, ul. M. C. Skłodowskiej 1

środa

15:00-19:00

2.

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

wtorek

w tygodniach nieparzystych roku 13:00-17:00

w tygodniach parzystych roku
15:00-19:00

3.

Gminny Ośrodek Kultury Rogóźno

Rogóźno 91c, 86 - 318 Rogóźno 

poniedziałek

13:00 – 17:00

4.

Gminny Ośrodek Kultury Świecie nad Osą,
Świecie nad Osą 112, 86-341 Świecie nad Osą

czwartek

13:00-17:00

5.

Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244,

86-330 Gruta

piątek

7:30 – 11:30

 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2023-01-02

UCHWAŁA Nr 132/185/2022 ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 • autor: Monika Bylińska, data: 2022-11-24

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art.. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz.1812) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz.945) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-10-28

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

INFORMACJA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GRUDZIĄDZKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowano następujące materiały:

 1. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał
 2. WZORY DOKUMENTÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-grudziadzki-2022/

Ponadto zachęcamy do śledzenia profilu Stowarzyszenia Sursum Corda na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-07-08

INFORMACJA

Materiał promocyjny Stowarzyszenia SURSUM CORDA

https://grudziadz.naszemiasto.pl/oszustwa-przez-telefon-i-nowe-metody-wyludzania-pieniedzy/ar/c3-8878027

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-06-29

INFORMACJA

Stowarzyszenie Sursum Corda  realizuje projekt powierzony przez POWIAT GRUDZIĄDZKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-04-29

Informacja NPP

INFORMUJĘ, IŻ DNIA 25.03.2022 r. DYŻUR NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ODBĘDZIE SIĘ W GODZ. 8.00-12.00 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-03-24

INFORMACJA

Informuję, iż od dnia 11.03.2022 r. zmieniają się godziny udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

NIEODPŁATANA POMOC PRAWNA W ROKU 2022 - Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

Imię i nazwisko

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

adwokat Maciej Przybył

 -

16:00-17:00

 -

08:00-10:00

08:00-10:00

radca prawny Przemysław Szczepanowski

8:00-12:00

8:00-10:00

8:00-12:00

 -

 -

adwokat Ryszard Kurek

 -

15:00-16:00

 -

15:00-17:00

14:00-16:00

 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-03-09

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WZNOWIENIA UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Informujemy, że od 1 marca  br. wznawiamy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Grudziądzkiego.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana po wcześniejszym umówieniu się interesantów pod numerem telefonu: 56 45 14 408 lub 400 od pon. do pt. w godz. 7:30-14:00.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2022-02-28

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu

Starosta Grudziądzki informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r., do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu

Informacja NPP

INFORMUJĘ, IŻ OD DNIA 12.01.2022 r. do 21.01.2022 r. ZAPISY NA PORADY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ BĘDĄ ODBYWAĆ

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO / NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Kto może skorzystać? Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie....

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniach od 23 grudnia 2021 r. do 31.12.2021 r.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-12-20

Informacja NPP

Informuję, iż wyjątkowo w dniu 15.12.2021 r. dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbędzie się w godzinach od 14:00 do 18:00. 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-12-13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-12-10

Informacja

Informuję, iż wyjątkowo w dniu 27.10.2021 r. dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbędzie się w godzinach od 12:00 do 16:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-10-26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art.. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz.1038, poz.1243 oraz poz.1535) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz.945) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-10-21

Informacja

 W dniu 1 października 2021 r. wyjątkowo odbędzie się  w godzinach 8:30-10:30 oraz 14:00-16:00 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-09-29

Informacja

Dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 8 września 2021 r. odbywać się będzie w godzinach 12:00-14:00 oraz 14:00-16:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-09-07

Informacja

Dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniu 3 września 2021 r. odbywać się będzie w godzinach 9:00-12:00 oraz 14:00-15:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-31

Informacja

W dniu dzisiejszym tj. 31.08.2021 r. dyżur Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbędzie się w godzinach 8:00-12:00

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-31

UCHWAŁA Nr 86/72/2021 ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022

 • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-08-24

KOMUNIKAT

Starosta Grudziądzki informuje, iż od dnia 4 sierpnia 2021 r., zostają zmienione godziny otwarcia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-04

Informacja

W dniach 5.08.-18.08 zapisy na wizytę na Nieodpłatną Pomoc Prawną odbywać się będą pod nr telefonu 56 45 14 400

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-08-03

KOMUNIKAT

Starosta Grudziądzki informuje, iż od dnia 9 lipca 2021 r., zostają zmienione godziny otwarcia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Punkt w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu – rejestracja pod nr tel. 56 45 14 408
w godzinach 7:30 -15:30 w poniedziałek. środa. i czwartek.; w godzinach 7:30-17:00 we wtorek. oraz w godzinach. 7:30-14:00 w piątek.

 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-07-09

KOMUNIKAT

Od 21 czerwca 2021 r. wracają stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich Starosta Grudziądzki informuje, iż od dnia 21 czerwca 2021 r., zostają otwarte dla mieszkańców stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich. Przypomnijmy, że
w związku z pandemią koronawirusa porady były udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

 

 

Zapisy na wizytę pod nr tel. 56 45 14 408 w godz. 7:30 – 14:30

 

DNI I GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00

Wtorek w godz. 10:00 – 14:00

Środa w godz. 13:00 – 17:00

Czwartek w godz. 14:00 – 18:00

Piątek w godz. 10:00 – 12:00

                          15:00 – 17:00

 

Dodatkowo uruchomione zostały kanały informacyjne:

- https://www.youtube.com/StowarzyszenieOVUM 

- https://ovum.org.pl/category/edukacja-prawna/publikacje 

- https://www.facebook.com/stowarzyszenie.ovum 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-05-03
 • ulotka-grudziądzki-2021

Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa 2021

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2021-01-13

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Starosta Grudziądzki informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r., do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

WYNIK OTWATREGO KONKURSU OFERT 2020

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2021 Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2021
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

 • pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 1. Małomłyńska 1

86 – 300 Grudziądz

 • faxem:

nr faxu: 56 45 14 401

 • za pośrednictwem wiadomości e – mail:

bip@powiatgrudziadzki.pl

od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 9 września 2020 r.

 

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2020-08-21

Informacja

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

BIULETYN PRAWNY nr 2(14)/2020

Poradnik - upadłość konsumencka

Zmiana dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniu 6 lipca 2020 r.

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniu 6 lipca 2020 r. został odwołany – odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w godz. 9-14.

 • autor: Adam Feldmann, data: 2020-07-01

Informacja - harmonogram wykładów on-line

Zgodnie z ofertą, w ramach edukacji prawnej Fundacja Togatus Pro Bono realizuje konwersacje/ warsztaty i szkolenia z zakresu instrumentów oraz środków praw i wolności adresowane do mieszkańców i organizacji pozarządowych.

INFORMACJA

Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej przesyłając SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM pocztą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres bip@powiatgrudziadzki.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Biuletyn NPP nr 1/2020

Do odwołania pomoc prawna wyłącznie środkami komunikacji na odległość

Starosta grudziądzki informuje, że zawieszenie udzielania osobiście nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość obowiązuje do odwołania.

KOMUNIKAT

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 punkty nieodpłatnej pomocy informujemy ...

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2020

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2020

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2019 na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

W dniu 27 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert wpłynęło 6 ofert. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyznał Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie dotację w wysokości 64.020,00 zł na realizację zadania publicznego Powiatu  Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Termin realizacji zadania publicznego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Poniżej zamieszczono treść Uchwały nr 28/82/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2019-11-29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

W dniu 23 października 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 24/68/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 24/68/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

Druk do pobrania – druk oferty.

Załączniki:

 • Uchwała Nr 24/68/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 • autor: Małgorzata Staszewska, data: 2019-10-25

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2019 Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa.

Biuletyn Fundacji Togatus Pro Bono nr 2/2019

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej powstał kolejny numer biuletynu Fundacji Togatus Pro Bono

Poradnik cz.2 – Środki ochrony wolności i praw

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, w miesiącu maju 2019 r., została opracowana II część Poradnika w formie pdf, poświęconego środkom ochrony praw i wolności oraz umieszczony na stronie domowej Fundacji Togatus Pro Bono, z możliwością nieodpłatnego pobierania, link poniżej;

http://fundacja.togatus.pl/poradnik-cz-2-srodki-ochrony-wolnosci-praw/

 • autor: Anna Łagoda, data: 2019-06-04

PORADNIK: ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, w miesiącu kwietniu 2019 r., został opracowany Poradnik w formie pdf poświęcony środkom ochrony praw i wolności oraz umieszczony na stronie domowej Fundacji Togatus Pro Bono, z możliwością nieodpłatnego pobierania, link poniżej;

http://fundacja.togatus.pl/poradnik-srodki-ochrony-praw-wolnosci/

 • autor: Anna Łagoda, data: 2019-04-26

ZMIANA GODZIN ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKCIE MOBILNYM PROWADZONYM PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Do Starosty Grudziądzkiego wpłynęły wnioski o zmianę godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z czterech gmin powiatu grudziądzkiego. Burmistrzowie oraz wójtowie wskazali na zainteresowanie mieszkańców gmin poradami prawnymi świadczonymi w godzinach popołudniowych.

 

W związku z powyższym od dnia 8 kwietnia 2019 r. zostanie wprowadzona zmiana godzin świadczenia nieodpłatnych porad prawnych w poszczególnych gminach powiatu grudziądzkiego.

Harmonogram punktu mobilnego prowadzonego przez organizację pozarządową Togatus Pro Bono od 8 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

 • autor: Anna Łagoda, data: 2019-04-08

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Już od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO W ROKU 2019 Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Składanie ofert w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ofertę realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W dniu 25 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego Uchwałą Nr 53/56/2017 ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo?

Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert z na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

 

W dniu 10 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 38/66/2016 zatwierdził wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową jednego mobilnego punktu na terenie Powiatu Grudziądzkiego w 2017 r.

 

Szczegółowe informacje – w załączniku do uchwały

 

 

     STAROSTA

/-/ Edmund Korgol

 • autor: Agnieszka Zawadka, data: 2016-11-21

Ogłoszenie

W dniu 12 października 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 37/58/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 z zakresu:

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w uchwale Nr 37/58/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy wzór oferty i sprawozdania (do pobrania poniżej).

 • uchwała Nr 37/58/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 października 2016 r. wraz z załącznikiem,
 • druk oferty – wzór (doc).
 • autor: Agnieszka Zawadka, data: 2016-10-13

Wyniki

Wyniki otwartego konkursu ofert z na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członów komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Ogłoszenie

W dniu 20 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 20/61/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa