Uchwały, Zarządzenia

UCHWAŁA NR LV/68/2023 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej 

 

UCHWAŁA Nr LV/67/2023 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 6 grudnia 2023 r.  w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem  na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego 

 

Uchwała w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej 2023 r

 

UCHWAŁA Nr XLII/54/2022 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego

 

UCHWAŁA Nr XXXI/125/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego

 

UCHWAŁA Nr XXXI/126/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przyjęcia od gminy miasto Grudziądz zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Załącznik do uchwały nr 126

 

UCHWAŁA Nr XXXI/127/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/140/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/141/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/142/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/4/2022 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej

  • autor: Marek Ziemer, data: 2021-12-28