Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie -Ruda w km 4+055,15 – 5+106,46 w miejscowości Wałdowo Szlacheckie.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a firmą UNITRAK Sp. z o.o. z Kielna aktualnie jest realizowane zadanie polegające na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w km 4+055,15 – 5+106,46.

Celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

Przebudowa obejmuje wykonanie następujących robót:

 • nawierzchnia jezdni bitumicznej

 • zjazdy bitumiczne

 • zjazdy i parkingi z kostki

 • zatoka autobusowa

 • chodniki i perony

 • odtworzenie rowów z umocnieniem skarp

 • znakowanie pionowe i poziome

 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • usunięcie kolizji elektro-energetycznych

Wartość inwestycji to ok. 4.140.016,50 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 2.484.009,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na wrzesień 2024r.

 • autor: Julia Zgardowska, data: 2024-06-07
 • 20240606_085732
 • 20240606_085837
 • 20240606_085934
 • 20240606_085949
 • 20240606_090020
 • 20240606_090044

Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych, gmina Grudziądz.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a firmą „Expert” Sp. z o.o., Sp.k. z Grudziądza 13 kwietnia zakończono prace związane z zadaniem „Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych, gmina Grudziądz”

Celem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 W ramach realizowanego zadania zostały wykonane m.in. poniższe prace :

 • Roboty zimne
 • Nawierzchnia z kostki betonowej
 • Elementy ulic
 • Oznakowanie poziome
 • Oznakowanie pionowe
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Oświetlenie

Wartość inwestycji to 220 107,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu to kwota 150 282,00zł brutto.

 

 • autor: Dariusz Leniak, data: 2024-06-04
 • 1) Przejście Nowa Wieś
 • 2) Przejście Nowa Wieś
 • 3)Przejscie Nowa Wieś
 • 4) Przejscie Nowa Wieś

Remont odcinków dróg powiatowych nr 1359C Skurgwy Rogóźno PKP, nr 1371C Szynwałd- Stare Błonowo, nr 1404C Słup- Linowo metodą nakładki asfaltowej

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa aktualnie realizowane jest zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 1359C relacji Skurgwy- Rogóźno PKP o długości 546 m, drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd- Stare Błonowo o długości 510 m oraz drogi powiatowej nr 1404C Słup- Linowo o długości 325 m. Wartość robót to  1.688.632,76 zł. Inwestycja została dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie   845.069,00 zł.

Celem przebudowy jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych powyższych dróg oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

Planowany termin zakończenia to styczeń 2024 r.

 • autor: Magdalena Zadrażyńska, data: 2024-01-05
 • received_188196361001661
 • received_228136833668885
 • received_799441351942777
 • received_814495313813895
 • received_866846615233917
 • received_923296172023977
 • received_934769008011374
 • received_1062982438371069
 • received_1437688843446362
 • received_1500036920793240
 • received_1535930693831406
 • received_3559457287716963

Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą- Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu zrealizował w 2023 roku zadanie budowy drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą- Kitnówko w  miejscowości Świecie nad Osą.

Prace rozpoczęto 5 października 2023 r. Wybudowanie 240 m chodnika zakończono 26 listopada 2023 r. Wykonawcą była firma Expert Sp. Z o.o. Sp. K. z Grudziądza.

Całkowity koszt inwestycji to 418.225,83 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 313.743,00 zł.

Celem budowy była  poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększeni komfortu ruchu drogowego, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi powiatowej nr 1410C

 • autor: Magdalena Zadrażyńska, data: 2024-01-03
 • DSCN0406
 • DSCN0413
 • DSCN0426
 • DSCN0430

Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno- Mniszek w miejscowości Mały Rudnik

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu zrealizował w 2023 roku zadanie budowy drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno- Mniszek w  miejscowości Mały Rudnik.

Firma Expert Sp z o.o. Sp. K. z Grudziądza rozpoczęła prace 28 września 2023 r. Wybudowanie 300 m chodnika zakończono 26 listopada 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji to 355.077,63 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 232.158,00zł.

Celem budowy była  poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi powiatowej nr 1621C.

 • autor: Magdalena Zadrażyńska, data: 2024-01-03
 • DSCN0385
 • DSCN0392
 • DSCN0393
 • DSCN0401

Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec.

W ramach zadań  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu Zarząd Powiatu Grudziądzkiego realizuje inwestycję polegającą na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk.

Roboty budowlane prowadzi lokalny wykonawca Firma Expert Sp z o.o. Sp. K. z Grudziądza prace rozpoczęto 11 września 2023 r. W trakcie inwestycji zostanie wybudowane 400 m chodnika przy drodze powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec.

Całkowity koszt inwestycji to 461 729,70 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 328287,00 zł.

Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców miejscowości Linarczyk, dzieci poruszających się w do szkoły oraz zwiększenie komfortu poruszania się kierowców pojazdów samochodowych.

 • autor: Dariusz Leniak, data: 2023-12-13
 • DSCN0480
 • DSCN9396
 • DSCN9028
 • DSCN8757

Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C Słup- Linowo w miejscowości Linowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu zrealizował w bieżącym roku zadanie budowy drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C Słup- Linowo w miejscowości Linowo.

Firma Expert Sp z o.o. Sp. K. z Grudziądza rozpoczęła prace 26 lipca 2023 r. Wybudowanie 400 m chodnika zakończono 5 października 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji to 300.395,27 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 225.651,00 zł.

Celem budowy była  poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego, poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi powiatowej nr 1404C. Budowa chodnika w Linowie poprawiła także dostępność zakładów produkcyjnych znajdujących się w pobliżu.

 

 

 • autor: Magdalena Zadrażyńska, data: 2023-11-14
 • Chodnik Linowo (1)
 • Chodnik Linowo (2)
 • Chodnik Linowo (3)
 • Chodnik Linowo (4)

Remont odcinków dróg powiatowych nr 1366C Szembruk- Szembruczek st. Kolejowa, 1399C Marusza- Skarszewy- Turznice, 1402C Mełno- Boguszewo- Linowo metodą nakładki asfaltowej

16 Maja.2023 r. rozpoczęto realizację w/w zadania. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, reprezentujący Powiat Grudziądzki podpisał umowę z firmą STRABAG Sp z o.o. z Pruszkowa.

Całkowita wartość remontu wyniesie około 3.590.385,29 zł.

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.526.020,00 zł.

Zakończenie prac planowane jest na połowę października 2023 r.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa pieszych, ruchu drogowego i poprawa parametrów technicznych dróg powiatowych nr 1366C, 1399C i 1402C, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

DyAmEPyoOGWDAAAAAElFTkSuQmCC