Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja - granica województwa-Łasin, oraz nr 1372C Szynwałd - Łasin

Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót budowlanych od 11 kwietnia 2022 r rozpoczęto kolejną inwestycję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych

Zadania budowlane Powiatu Grudziądzkiego

Powiat Grudziądzki od początku roku realizuje zadania budowlane w tym  mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin-Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 3+117”.

„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja - granica województwa-Łasin, oraz nr 1372C Szynwałd - Łasin , w miejscowości Łasin”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 1+974”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 19+090”.

„Przebudowa drogi powiat. nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejsc. Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+510”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067”.

„Przebudowa drogi powiat. nr 1352C Parski - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882”.

Powyższe zadania polegające na budowie lub przebudowie przejść dla pieszych oraz chodników dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w ramach umów podpisanych w grudniu ubiegłego roku.

Powyższe zadania realizuje lokalna firma budowlana EXPERT Sp. z o.o, Sp. kom. z Grudziądza oraz firma „CIECHDROG” Chruszczewo ul. Jesionowa 4.

Jako pierwsze od dnia 24 stycznia bieżącego roku realizowano zadanie pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882..

Dofinansowanie: 153 894,00zł

Całkowita wartość: 192 368,00 zł

 

 

 • 20220127_094243
 • 20220210_114834
 • 20220210_120134
 • IMG_20220307_091130

Kolejne roboty polegały na przebudowie drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Orle-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067, realizację robót rozpoczęto w dniu 11 lutego 2022 roku.

Dofinansowanie: 125 911,00 zł

Całkowita wartość: 157 388,75 zł

 • IMG_20220221_082814
 • IMG_20220221_082855
 • IMG_20220223_114243
 • IMG_20220223_114405
 • IMG_20220307_100849
 • IMG_20220309_105342
 • IMG_20220309_105355

Od 7 marca 2022 r rozpoczęto  przebudowę drogi powiat. nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejsc. Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+510.

Dofinansowanie: 108 851,00 zł

Całkowita wartość: 136 064,25 zł

 

W dniu11 kwietnia 2022 roku rozpoczęto realizację zadania Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja - granica województwa-Łasin, oraz nr 1372C Szynwałd - Łasin , w miejscowości Łasin.

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Całkowita wartość: 299 851,45 zł

 • 20220228_115535
 • IMG_20220307_114520
 • IMG_20220309_100841
 • IMG_20220309_100922
 • IMG_20220309_101023

W najbliższym czasie rozpoczną się podobne roboty w Nowej Wsi przy szkole podstawowej, w miejscowości Mały Rudnik w okolicy siedziby Straży Pożarnej, w Wielkich Lniskach naprzeciw świetlicy wiejskiej oraz przy Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach.

Wszelkie prace związane z budową i przebudową przejść dla pieszych powinny zakończyć się do 14 lipca bieżącego roku.


 

 

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19

W dniu 04 października 2021 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.