Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19

flaga i godło

W dniu 04 października 2021 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim zawarto umowę o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19”

Całkowita wartość przebudowy w/w drogi wyniesie około 3.796.705,00 zł.

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację projektu dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.893.352,00 zł, co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności lokalnych terenów inwestycyjnych.

  • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2021-10-26
  • DSCN3584
  • DSCN3382
  • DSCN3372
  • DSCN3359