Polski Ład

W dniu 12 kwietnia 2022 roku pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych: ”DROBUD” Sp. z o.o. podpisano umowę na podstawie której firma „DROBUD” wykona zadanie p.n. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo w km 3+070-5+540”.

Inwestycja o długości 2,47 km objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita inwestycji: 5 249 871,89 zł.

Wartość dofinansowania : 4 663 706,25 zł.

Roboty rozpoczęto w dniu 11 maja 2022 roku od wycinki drzew przydrożnych i zakrzaczeń.

Planowany termin zakończenia inwestycji 12.08.2022 r.

 

 

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo w km 3+070-5+540”

  • DSCN7775
  • DSCN7779
  • DSCN7785
  • DSCN7788
  • polski_lad jpg-1