PROW 2014-2020

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”

Powiat Grudziądzki  w dniu 28 grudnia 2020 r. podpisał aneks do umowy numer 00223-65151-UM0200164/18 z dnia 27 września 2018 r. o przyznaniu pomocy  dla zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”