Przepisy porządkowe

UCHWAŁA Nr XXXIII/142/2021 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego

  • autor: Łukasz Szulc, data: 2021-12-31