Wydział Środowiska i Budownictwa

FORMULARZE ELEKTRONICZNE

 

W procesie budowlanym zaczęły obowiązywać nowe wzory wniosków. Więcej informacji na stronie internetowej 

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

Rejestracja jednostek możliwa jest za pośrednictwem Systemu REJA 24

REJA24 Konto Interesanta

 

 

FORMULARZE TRADYCYJNE 

Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy

Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji