Aktualności

Informacja o środkach PFRON

Mieszkające na terenie powiatu Grudziądzkiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się jeszcze w 2022 r. o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) następujących zadań:

- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym;

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

- dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ;

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie PCPR,  na stronie www.pcprgrudziadz.pl, oraz pod numerem tel:  56/462 29 39.

Wnioski złożone w bieżącym roku podlegają rozpatrzeniu i rozliczeniu do 30.12.2022 r.

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej PFRON - System Obsługi Wsparcia - dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl

  • autor: Monika Partyka, data: 2022-11-22

Cofnij