Inwestycje

„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”

yY6UI5WG2NwAAAABJRU5ErkJggg==

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Powiat Grudziądzki  w dniu 28 grudnia 2020 r. podpisał aneks do umowy numer 00223-65151-UM0200164/18 z dnia 27 września 2018 r. o przyznaniu pomocy  dla zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek drogi  o długości 0,4 km.

Zgodnie z umową Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację zadania dofinansowanie ze środków EFRROW w formie refundacji, w wysokości do 946.885,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 

Miejsce realizacji operacji:  województwo kujawsko-pomorskie, powiat grudziądzki, gmina Gruta, miejscowość .

Cel projektu: wsparcie rozwoju lokalnego i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka królewska-Gruta.

  • autor: Agnieszka Rafalska, data: 2021-02-15
  • IMG_3884
  • IMG_3885
  • IMG_3886
  • IMG_3887
  • IMG_3888
  • IMG_3889
  • IMG_3890
  • IMG_3891

Cofnij